Menu

Moduly kurzu Lean Management

1) Celodenní seminář: pátek, 15. 3. 2019 (9.00 – 15.30)
Principy Lean Managementu
 • Úvod do Lean Managementu – trnitá cesta ke štíhlé a flexibilní firmě
 • Základní principy Lean v kostce
 • Základy procesního řízení v návaznosti na Lean
 • Muda - 8 druhů plýtvání, Mura – nerovnoměrnost, Muri - přetěžování
 • PDCA - Cyklus neustálého zlepšování
 • Kaizen – program zlepšování procesů po malých krocích
 • Týmová práce – Kaizen týmy – jejich vznik a organizace
 • Vzdělávání v LM – jak ho zabezpečit průběžně
 • Praktické příklady a ukázky
 
2) Distanční samostudium: 16. 3. – 4. 4. 2019
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Štíhlý a inovativní podnik, Košturiak J., Frolík Z. a kol.
 • Zpracovat vývojový diagram vybraného výrobního procesu a doplnit informace o procesu z dostupných zdrojů.
 • Vyhledat v procesu minimálně čtyři druhy plýtvání, dokumentovat je pomocí fotografií nebo videa (nebo jiným vhodným způsobem) a stanovit co toto plýtvání firmě způsobuje. Připravit jako miniprezentaci.
 
3) Celodenní seminář: pátek, 5. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
Další metody a nástroje štíhlé výroby
 • Metoda 5S a její překvapivé výsledky po jejím zavedení
 • Vizuální management – co má sledovat a odhalit školené oko
 • Štíhlé pracoviště a štíhlý layout výrobní buňky
 • Metoda Value Stream Mapping – Mapování toku hodnot
 • Just in Time a Kanban - Systém řízení výroby tahem
 • Metoda SMED – Rychlá výměna /optimalizace přestavbových časů/
 • Praktické příklady a ukázky
 
4) Distanční samostudium: 6. 4. – 25. 4. 2019
 • Dle zadání lektora Štíhlý a inovativní podnik, Košturiak J., Frolík Z. a kol.
 • Zpracovat mapu výrobního procesu podle metodiky VSM a vyznačit v ní možná zlepšení, případně navrhnout vizi nového procesu.
 • Navrhnout uspořádání jednoduchého pracoviště (stůl, část dílny apod.) podle metodiky 5S, pro tuto změnu zpracovat formulář Před a Po a na závěr připravit Standard pracoviště vč. čistícího plánu.

 
5) Celodenní seminář: pátek, 26. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
Zvyšování kvality a zlepšovatelství
 • Total Productive Maintenance - Totálně produktivní údržba
 • Total Quality Management – Absolutní řízení kvality podle Demminga
 • Poka-Yoke – jak zabránit vadám
 • Analytické nástroje a postupy pro zlepšování procesů a činností
 • Metoda DMAIC – proč a kdy se vyplatí
 • Zlepšovatelské workshopy
 • Projekt zavedení Lean Managementu v praxi
 • Metody vylepšování Lean Managementu po jeho zavedení
 • Praktické příklady a ukázky
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru