Menu

Moduly kurzu Kybernetické hrozby 11.6.20

1) Online seminář: čtvrtek, 11. 6. 2020 (10.00 - 12.00 hod)
Kybernetické hrozby a jejich rozdělení
 • hackerské útoky – prevence, řešení a následné kroky
 • viry a jiné škodlivé kódy – kritické typy virů, nejčastější metody neoprávněného získání osobních údajů a jejich zneužití
 • sociální inženýring
 • podvody
Nástroje pro omezení kybernetických hrozeb
 • nároky na bezpečnost z pohledu zákonů
 • pravomoci a odpovědnosti
 • kritická infrastruktura dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Analýza rizik IT systémů
 • nároky na zajištění bezpečnosti dat ve spojitosti s GDPR a kybernetickými riziky
 • zabezpečení dat v případě havárií lokální a cloudové infrastruktury
 • ochrana systémů a dat v případě hackerských útoků
 • obnova systémů
2) Online seminář: úterý, 16. 6. 2020 (10.00 - 12.00 hod)
Dokumentace IT systémů jako nástroj prevence kybernetických útoků
 • proč je písemná dokumentace kriticky důležitá pro plánování a řízení IT bezpečnosti
 • jakou roli hraje dokumentace v zajištění bezvadného chodu a bezpečnosti IT služeb
Praktické návody pro vedení IT dokumentace
 • technická dokumentace, architektura systémů, popis rozhraní
 • IT bezpečnost organizace – požadavky na hardware a software, plán údržby
 • odpovědnosti, kontakty, dodavatelé
 • smlouvy, záruky a licence
 • uživatelská dokumentace a návody
 • vhodné produkty na tvorbu dokumentace
Výhody a rizika cloudových systémů
 • IaaS, PaaS, SaaS
Nahoru