Menu

Moduly kurzu Krizové řízení

1) Online seminář: středa, 23. 6. 2021 
Legislativní vymezení
 • Přehled legislativy
  • od ústavních zákonů, přes zákony včetně jejich prováděcích předpisů
  • nelegislativní dokumenty, které mohou pomoci obcím při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • Výběr specifických povinností vyplývajících z uvedených zákonů
  • povinnosti starostů obcí, starostů ORP, obecních úřadů obcí, obecních úřadů ORP
 • Krizová dokumentace obce i ORP – správná a přitom efektivní podoba
 • Bezpečnostní rady, krizové štáby – jejich ustavení, složení, procesní povinnosti

2) Online seminář: čtvrtek, 24. 6. 2021 
Požární ochrana v obci a ochrana obyvatelstva v gesci obce
 • Zřízení jednotky požární ochrany (JPO)
 • Vztah (JPO) a sboru dobrovolných hasičů obce
 • Rozdělení JPO a jejich úkoly v rámci obce
 • Činnosti ochrany obyvatelstva v rámci obce
  • varování, evakuace, nouzové přežití

3) Online seminář: pátek, 25. 6. 2021 
Ochrana před povodněmi a další specifické problémy
 • Povodňové orgány obce
 • Činnost povodňové komise a její složení
 • Možnosti prevence a zmírnění následků povodní i požárů
 • Jak se připravit na mimořádné události a krizové situace
 • Diskuse nad dalšími specifickými požadavky účastníků kurzu

Závěr –
online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru