Menu

Moduly kurzu Koučink

1) Celodenní seminář: pátek, 12. 8. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Co je koučování a jaký je jeho smysl

 • Manažer (vedoucí) jako kouč, cesta od nadřízeného ke koučovi
 • Jaké jsou cíle koučování
 • Potřebné kvality kouče, skupinová práce
 • Jak začít s koučováním
 • Začínám sebekoučováním, jaké jsou potřeby a možnosti mého vlastního rozvoje
 • Vztah koučovaný-kouč
 • Jaký je stupeň autonomie pracovníků, individuální přístup ke každému pracovníkovi
 • Systém schůzek jako prvek koučování
 • Jak zapadá koučink do managementu týmu, rozdíly mezi koučinkem, vedením, řízením a kontrolou
 • Typy asistencí v „terénu“
 • Základní nástroje koučinku

2) Distanční samostudium: 13. 8. 2016 – 1. 9. 2016
 • Distanční studium dle zadání lektorky s využitím publikace „50 nejlepších rad pro úspěšné kouče“ (Gillian Jones; Ro Gorell).

3) Celodenní seminář: pátek, 2. 9. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Příprava a identifikace dovedností ke koučování

 • Jak měřit rozdíly mezi požadovanými a aktuálními dovednostmi
 • Prostředky umožňující odhalení skutečného stavu dovedností
 • Priority v koučinku: koho a co koučovat
 • Souvislosti s ostatními manažerskými nástroji pro řízení týmu
 • Základní dovednosti kouče
  • pozitivní poslech
  • situační management
  • pravidla poskytování zpětné vazby
  • motivace spolupracovníků

4) Distanční samostudium: 3. 9. 2016 – 22. 9. 2016
 • Distanční studium dle zadání lektorky s využitím publikace „50 nejlepších rad pro úspěšné kouče“ (Gillian Jones; Ro Gorell).

5) Celodenní seminář: pátek, 23. 9. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Příprava a průběh koučovacího dne

A. Příprava koučinku
 • využití kompetenčních tabulek
 • příprava kouče
 • příprava koučovaného
 • cíle koučinku
 • denní briefing
B. Zásady průběhu koučování
 • briefing před jednáním či pohovorem
 • role kouče a zásady chování kouče při jednání
 • koučovací cyklus EDAC
C. Zpětná vazba po jednání či pohovoru
 • zhodnocení koučovací akce
 • postup celkové zpětné vazby
 • další kroky
D. Koučovací „memo“
E. Nejčastější chyby při koučinku
F. Tipy a triky pro lepší koučink

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru