Menu

Moduly kurzu Jednatelem firmy

1) Online seminář: čtvrtek, 23. 2. 2023 
 • Vznik a zánik funkce jednatele, předpoklady vzniku funkce
 • Jednání za společnost
 • Péče řádného hospodáře
 • Odpovědnost jednatele
 • Jednatel jako kolektivní orgán
 • Souběh funkcí
 • Pravidla při střetu zájmů, zákaz konkurence
 • Základní povinnosti společnosti (a jednatele) v oblasti účetnictví a daní

Distanční samostudium dle zadání: 24. 2. – 8. 3. 2023 
 • Posouzení výkazů společnosti, identifikace informací potřebných pro obchodní vedení v návaznosti na předložené výkazy
 • Návrh reportu / zprávy pro jednatele ze strany finančního oddělení

2) Online seminář: čtvrtek, 9. 3. 2023 
 • Svolávání valné hromady
 • Výplata podílů na zisku
 • Odměňování jednatele, smlouva o výkonu funkce
 • Cestovní náhrady a benefity
 • Dovolená, nemoc a tzv. překážky v práci
 • Pojištění jednatelů
 • Naturální příjem

Distanční samostudium dle zadání: 10. 3. – 29. 3. 2023 
 • Provedení bilančního testu, určení zisku k výplatě
 • Svolání valné hromady a vyplacení zisku určeného bilančním testem

3) Online seminář: čtvrtek, 30. 3. 2023 
 • Povinně vyhotovované dokumenty se zaměřením na účetní závěrku
 • Zakládání dokumentů do sbírky listin
 • Zápisy do obchodního rejstříku
 • Evidence skutečných majitelů
 • Kontraktace – na co si dát pozor a co nezapomenout při uzavírání smluv, nejčastější smluvní sankce, všeobecné obchodní podmínky
 • Archivace a skartace dokumentů

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru