Menu

Moduly kurzu ICT metodik 2023

1) Online seminář: pondělí, 29. 5. 2023 
 • Pozice ICT koordinátora / metodika
 • Co vše se očekává od koordinátora či metodika
 • Reálné odpovědnosti a povinnosti a co vše je nad rámec
 • Jak tyto role smysluplně naplnit
 • Praktické zkušenosti českých škol
 • IT trendy ve školství
  • cloud, kam se podíváš
  • cloud a GDPR
  • BYOD aneb využijme techniky žáků
  • základy programování jako nezbytná digitální dovednost
  • informatické myšlení a problem solving
  • Arduino a 3D print aneb hardware ve škole prakticky

Distanční samostudium dle zadání: 30. 5. – 4. 6. 2023 
 • Inspirativní přednášky o technologiích ve vzdělávání dostupné na portálu SlidesLive (seznam doporučených videí dostanou účastnici na prvním sezení)

2) Online seminář: pondělí, 5. 6. 2023 
 • G Suite pro vzdělávání prakticky (Google Cloud)
  • jak využít cloudové služby pro efektivní řízení školy
  • online spolupráce a komunikace jako nezbytnost
  • online sborovna pomocí nástrojů Google
  • učebna Google
  • umělá inteligence a strojové učení jako pomocník učitele
  • správa hardwaru pomocí nástrojů Google
 • Školní WiFi a její zabezpečení
 • Diskuse a vzájemné předávání zkušeností
   
Distanční samostudium dle zadání: 6. 6. – 18. 6. 2023 
 • Inspirativní přednášky o technologiích ve vzdělávání doporučené lektorem (odkazy budou účastníkům zaslány před samostudiem)

3) Online seminář: pondělí, 19. 6. 2023 
 • Vzdělávací aplikace ve výuce
  • přehled českých i zahraničních aplikací a jejich praktické využití ve výuce
  • Khanova škola jako cesta lepší individualizace výuky
 • MOOC a využití ve škole
 • Online testy a jejich automatické vyhodnocování
 • Využití chytrých telefonů jako měřících čidel v hodinách fyziky
 • Jak na formativní hodnocení a individualizaci zpětné vazby za pomoci IT
 • Diskuse a vzájemné předávání zkušeností 

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru