Menu

Moduly kurzu Hospodářka školy Brno

1) Celodenní seminář: pátek, 18. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Specifika činnosti hospodářky školy
 • Pracovní náplň, obsah činností, vzájemné vazby na jiné profese
 • Základní legislativní rámec pro funkci hospodářky školy
Administrativa a její agenda
 • Struktura a obsah administrativní činnosti školy
 • Spisová služba jako nedílná součást provozu školy
 • Evidence žáků, vedení školní matriky a její vykazování na SÚ/MŠMT (včetně on line), základy programu pro vedení školní administrativy – Bakaláři
 • Evidence úrazů

2) Distanční samostudium: 19. 10. – 7. 11. 2019
 • Praktické příklady evidence úrazů žáků, případová studie
 • Příklad pronájmu a tvorba správné a přínosné nájemní smlouvy

3) Celodenní seminář: pátek, 8. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Osobní údaje ve škole
 • Zpracování osobních údajů v souladu s legislativou a nařízením GDPR
 • Pověřenec DPO
 • Zpracovatelské smlouvy
 • Auditování procesů zpracování osobních údajů
 • Scénáře zpracování osobních údajů
Cestovní příkazy a cestovní náhrady
 • Zákon o cestovních náhradách
 • Obsah cestovních příkazů
 • Správné vyúčtování cestovních náhrad
Vedení pokladny
 • Pravidla vedení pokladny
 • Postup při vedení pokladny
 • Kontrola pokladny, zůstatek v pokladně, směrnice jako podpůrný mechanismus

4) Distanční samostudium: 9. 11. – 21. 11. 2019
 • Praktické příklady na vedení pokladny a cestovní náhrady, případová studie

 
5) Celodenní seminář: pátek, 22. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Evidence majetku a inventarizace
 • Dělení majetku a jeho nakládání (dlouhodobý, hmotný, nehmotný...)
 • Správná evidence majetku, jeho ocenění
 • Postup inventarizace, inventarizační soupisy
 • Inventarizační komise (druhy, možnosti)
 • Vyřazení majetku v souladu se zákonem
 • Znalecký posudek a jeho možnosti v rámci nejen vyřazení či případného odkoupení majetku
Archivnictví
 • Zásady archivování
 • Praktické příklady
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru