Menu

Moduly kurzu Financování zdravotní péče

1) Online seminář: čtvrtek, 6. 10. 2022 
 • Systém zdravotní péče v ČR
 • Právní formy výkonu lékařských a zdravotnických profesí v ČR
 • Základní ekonomické pojmy podnikové ekonomiky v kontextu zdravotnictví
  • náklady, výdaje, příjmy, výnosy, hospodářský výsledek
 • Zdraví a nemoc z ekonomického hlediska
 • Kvalita a bezpečnost zdravotní péče v ČR – legislativní povinnosti a jejich odraz do ekonomiky zdravotnického zařízení
   
Distanční samostudium: 7. 10. – 12. 10. 2022 
 • Doporučená literatura: Zlámal, J., Bellová, J.: Ekonomika zdravotnictví
 • Prostudujte kapitoly 1.1., 1.2., 1.3. a 2.1., 4.2. a 5.

2) Online seminář: čtvrtek, 13. 10. 2022 
 • Ekonomika zdravotnictví v ČR – specifika různých typů zdravotnických zařízení
 • Trh ve zdravotnictví – specifické rysy nabídky a poptávky
 • Úloha státu a vliv zdravotní politiky – principy solidarity zajišťované a regulované státem
 • Důsledky nemoci z ekonomického hlediska
 • Řízení financí ve zdravotnictví – medicínsko-ekonomické ukazatele

Distanční samostudium: 14. 10. – 19. 10. 2022 
 • Doporučená literatura: Zlámal, J., Bellová, J.: Ekonomika zdravotnictví
 • Prostudujte kapitoly 1.4. a 4.7., 4.8.

3) Online seminář: čtvrtek, 20. 10. 2022 
 • Financování zdravotní péče v ČR
  • ambulantní zdravotní péče
  • akutní lůžková péče
  • financování lékáren a léků
 • Klasifikační systém DRG a jiné způsoby úhrad
 • Výpočty srážek zdravotního a sociálního zabezpečení
 • Legislativa ve zdravotnictví

Distanční samostudium: 20. 10. 2022 
 • Doporučená literatura: Zlámal, J., Bellová, J.: Ekonomika zdravotnictví
 • Prostudujte kapitoly 2.2. a 3.

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru