Menu

Moduly kurzu Finanční plánování 2019

1) Celodenní seminář: pátek, 13. 9. 2019 (9.00 – 15.30)
Klíčové vstupy pro finanční plánování (generátory hodnoty)
 • úvod do finančního plánování – cíle, obsah a struktura finančního plánu
 • užití finančního plánu a jeho vazba na byznys plán společnosti
 • komponenty finančního plánu a jejich různé účely
 • základní schéma finančního plánu – význam a návaznosti jednotlivých částí
 • generátory hodnoty jako základní stavební kameny finančního plánu – plánování výnosů, nákladů, marží, investic, financování a cash flow
 
2) Distanční samostudium: 14. 9. – 10. 10. 2019
Strategická analýza a plán tržeb
 • dílčí části strategické analýzy
 • poznání trhu a hodnototvorných faktorů
 • identifikace konkurence a obdobných společností
 
3) Celodenní seminář: pátek, 11. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Finanční plán jako systém
 • relevantní trh jako klíčový parametr financí podniku
 • finanční analýza a její význam pro podnikové plánování
 • plánování investic a finanční rozhodování
 • financování podniku a jeho plánování
 • finance podniku jako systém
 • sestavení plánované výsledovky
 • sestavení plánované rozvahy
 • sestavení plánovaného výkazu cash-flow
4) Distanční samostudium: 12. 10. – 3. 11. 2019
Případová studie
 • samostatné sestavení vlastního finančního plánu

 
5) Celodenní seminář: pondělí, 4. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Pokročilé aspekty finančního plánování
 • problémy při predikcích položek finančního plánu
 • zkreslování finančních plánů
 • techniky použitelné v rámci finančního plánování (statistické analýzy, regresní vztahy apod.)
 • praktické příklady problémů objevujících se při finančním plánování
 • systematizace finančních plánů
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru