Menu

Moduly kurzu Finance obce pro neekonomy

1) Online seminář: čtvrtek, 24. 11. 2022 
 • Rozpočet
  • systém veřejných rozpočtů
  • rozpočtový proces
  • rozpočtová skladba
 • Účetnictví
  • co je to účetnictví a účetní závěrka
  • peněžní versus akruální báze ekonomických dat
  • schvalování účetní závěrky

2) Online seminář: pátek, 25. 11. 2022 
 • Finanční kontrola
  • základní právní ukotvení ochrany veřejných prostředků
  • rizika v ekonomické oblasti a jejich řízení
  • koncept „3E – Účelnost, efektivnost, hospodárnost“
 • Veřejná podpora
  • seznámení s problémem, kontext
  • režimy veřejné podpory
  • účetní souvislosti
Nahoru