Menu

Moduly kurzu Expert na OOÚ ve firmě Brno 9/2018

1) Celodenní seminář: pátek, 14. 9. 2018 (9.00 – 15.30)
Ochrana osobních údajů nově podle nařízení GDPR
 • Úvodní informace o GDPR – co to je, koho se dotýká
 • Proč je GDPR změnou (odpovědnost a sankce)
 • Co všechno je osobní údaj
 • Co je to zpracování osobních údajů a jaké jsou jeho zásady podle GDPR
 • Zákonnost a účel zpracování
 • Kdy (ne) používat souhlas ke zpracování osobních údajů a jaké jsou jeho náležitosti
 • Ochrana práv subjektu údajů a jaké další povinnosti z ní vychází
 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Předávání osobních údajů do zahraničí
 • Systém dozorových úřadů – Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho role, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

2) Distanční samostudium: 15. 9. – 23. 9. 2018
 • Dle zadání lektora s využitím textu Nařízení (EU) 2016/679 - GDPR a kapitol Obecné nařízení EU (GDPR) na stránkách www.uoou.cz (OBECNÉ NAŘÍZENÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH PRO VEŘEJNOST, DESATERO OMYLŮ O OBECNÉM NAŘÍZENÍ)
 • Úkol: připravit návrh textu souhlasu se zpracováním osobních údajů a uvést příklady toho, kdy společnost tento souhlas bude potřebovat

3) Celodenní seminář: pondělí, 24. 9. 2018 (9.00 – 15.30)
Organizace ochrany osobních údajů – role, odpovědnosti, procesy
 • Kdy jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů a proč je důležité mít experta
 • Odborné předpoklady experta (či pověřence)
 • Postavení a hlavní úkoly experta ve firmě
 • Rozsah odpovědnosti experta (či pověřence) versus odpovědnost správce či zpracovatele
 • Nastavení interních procesů při zajištění souladu s GDPR
 • Dokumentace potřebná k prokázání souladu a její obsahové náležitosti
 • Průběžný dohled a monitoring již zavedených opatření
 • Co dělat, když dojde k porušení
 • Jak komunikovat s vedením společnosti při zjištění porušení nebo porušování
 • Kdy iniciativně hlásit porušení Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Příklady z praxe

4) Distanční samostudium:
 25. 9. – 18. 10. 2018
  • Samostudium literatury dle zadání lektora
  • Úkol: na základě obsahu předchozích seminářů vytvořit záznam o činnostech zpracování a směrnici na ochranu osobních údajů

 

5) Celodenní seminář: pátek, 19. 10. 2018 (9.00 – 15.30)
Technická opatření v oblasti IT
 • GDPR z pohledu IT systémů
 • Postavení Pověřence v rámci IT procesů / systémů
 • Vztah GDPR/DPO k ostatním normám/zákonům týkajících se provozu IT systémů a práce s osobními údaji
  • Zákon o kybernetické bezpečnosti, jeho novela a rozšiřování povinností i do sektoru soukromých firem
  • Směrnice 2002/58/ES
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • ISO 27001
 • Změny v IT systémech ke splnění nařízení GDPR
  • Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
  • Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracován
  • Schopnost včas obnovit dostupnost v případě fyzických či technických incidentů
  • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti těchto opatření
 • Praktické příklady řešení povinností plynoucích z nařízení GDPR

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu
 • Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.
Nahoru