Menu

Moduly kurzu Expert na OOÚ ve firmě 9/2018

1) Celodenní seminář: pátek, 7. 9. 2018 (9.00 – 15.30)
Ochrana osobních údajů nově podle nařízení GDPR
 • Úvodní informace o GDPR – co to je, jaká bude platnost, od kdy, pro koho a v jakém rozsahu
 • Co všechno je osobní údaj, základní pojmy
 • Zásady, právní tituly, co nového GDPR přináší
 • Zpracování osobních údajů – kdy a kde všude k němu dochází
 • Postavení subjektů při zpracování osobních údajů
 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů
  • Nové povinnosti správce a zpracovatele
 • Ochrana práv subjektu údajů a jaké další povinnosti z ní vychází
 • Předávání osobních údajů do zahraničí
 • Sankce za porušení povinností
 • Systém dozorových úřadů – Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho role, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

2) Distanční samostudium: 8. 9. – 23. 9. 2018
 • Dle zadání lektora s využitím textu Nařízení (EU) 2016/679 - GDPR a kapitol Obecné nařízení EU (GDPR) na stránkách www.uoou.cz (OBECNÉ NAŘÍZENÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH PRO VEŘEJNOST, DESATERO OMYLŮ O OBECNÉM NAŘÍZENÍ)
 • Úkol: připravit návrh textu pravidel ochrany osobních údajů pro následující právní tituly: plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněný zájem a souhlas

3) Celodenní seminář: pondělí, 24. 9. 2018 (9.00 – 15.30)
Organizace ochrany osobních údajů – role, odpovědnosti, procesy
 • Nastavení interních procesů při zajištění souladu s GDPR
  • Koncepce ochrany osobních údajů
  • Mapování osobních údajů - jak na to
  • Analýza zpracování osobních údajů
  • Návrh opatření
  • Implementace opatření
  • Testování a aktualizace zavedeného systému
  • Průběžné vzdělávání
 • Proč a kdy jmenovat pověřence a pro jakou firmu je to povinnost a pro jakou možnost
 • Odborné předpoklady experta/pověřence, jeho postavení a hlavní úkoly
 • Rozsah odpovědnosti experta/pověřence versus odpovědnost správce či zpracovatele
 • Průběžný dohled a monitoring již zavedených opatření
  • Co dělat, když dojde k porušení
  • Jak komunikovat s vedením společnosti při zjištění porušení nebo porušování
  • Kdy iniciativně hlásit porušení Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Jak komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů – v případě správního řízení

4) Distanční samostudium:
 25. 9. – 21. 10. 2018
 • Samostudium literatury dle zadání lektora
 • Úkol: na základě obsahu předchozích seminářů dokončit analýzy zpracování osobních údajů ve firmě a vyznačit základní problémy, které musí firma řešit

5) Celodenní seminář: pondělí, 22. 10. 2018 (9.00 – 15.30)
Technická opatření v oblasti IT
 • GDPR z pohledu IT systémů
 • Postavení Pověřence v rámci IT procesů / systémů
 • Vztah GDPR/DPO k ostatním normám/zákonům týkajících se provozu IT systémů a práce s osobními údaji
  • Zákon o kybernetické bezpečnosti, jeho novela a rozšiřování povinností i do sektoru soukromých firem
  • Směrnice 2002/58/ES
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • ISO 27001
 • Změny v IT systémech ke splnění nařízení GDPR
  • Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
  • Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracován
  • Schopnost včas obnovit dostupnost v případě fyzických či technických incidentů
  • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti těchto opatření
 • Praktické příklady řešení povinností plynoucích z nařízení GDPR

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu
 • Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.
Nahoru