Menu

Moduly kurzu Excel pro pokročilé

1) Celodenní seminář: pátek, 29. 11. 2019 (9.00 – 15.30)

Excel pro analýzu dat

 • Začínáme tam, kde běžní uživatelé Excelu končí
  • rychlá editace dat a jejich snadná sumarizace
  • vzorec v tabulce a jeho fixování
  • relativní a absolutní adresování
  • funkce „Když“ aneb jak rozvětvit vzorec pro různé varianty výpočtu
  • podmíněné formátování
 • Grafy a jejich formátování
  • typy grafů aneb který typ je vhodný pro má data?
  • formátování grafu
 • Analýza dat v Excelu
  • tabulka a příprava dat pro detailní analýzu
  • vyhledávací funkce SVyhledat
  • funkce Datum a čas
  • filtrování v tabulce jako rychlé vytváření účelových pohledů na naše data
  • kontingenční tabulka a rychlé hledání souvislostí včetně pokročilého parametrizování výsledků v kontingenční tabulce
  • průřezy v kontingenční tabulce
  • kontingenční graf – přehledné zobrazení dat z kontingenční tabulky

2) Distanční samostudium: 30. 11. – 12. 12. 2019
 • Samostudium z publikace Tabulkový program Microsoft Excel
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Celodenní seminář: pátek, 13. 12. 2019 (9.00 – 15.30)

Access – tam, kde již Excel nestačí

 • Databáze. Relace
  • typy vztahů (relací)
  • referenční integrita pomůže udržet konzistenci dat
  • normalizace dat
  • příklady přípravy relací v různých ukázkových databázích
 • Tabulky
  • tvorba tabulky
  • typy polí
  • vlastnosti polí
  • vlastnosti tabulky
 • Dotazy
  • výběrové dotazy z jedné či více tabulek
  • výpočty
  • parametrické dotazy
  • křížové dotazy
  • akční dotazy

4) Distanční samostudium: 14. 12. 2019 – 9. 1. 2020
 • Samostudium z publikace Databázový systém Microsoft Access
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

5) Celodenní seminář: pátek, 10. 1. 2020 (9.00 – 15.30)

Webová služba Power BI

 • Nastavení webové služby
  • objekty Power BI – jak snadno kombinovat data z různých zdrojů, analyzovat je a publikovat výsledky
  • zdroje dat, datový model
  • připojení dat z OneDrive pro firmy
 • Grafické vizuály
  • plošné grafy – spojnicový, plošný, skládaný plošný graf
  • speciální grafy – vodopádový, bodový graf, klíčový ukazatel výkonu
  • grafy struktury – výsečový graf, mapa stromové struktury, trychtýř, prstencový graf, měřidlo, skládaný sloupcový graf
  • mapy – mapa, kartogram, mapy ArcGIS
 • Číselné vizuály
  • tabulky – shrnutí dat v řádcích
  • matice – shrnutí dat v tabulce dle pole v řádcích a pole ve sloupcích
 • Filtrování
  • filtrování pomocí průřezů
  • filtrování v sestavě
 • Tvorba vlastních vizuálů
 • Prezentace a publikace sestavy

Desktopová aplikace Power BI

 • Ukládání dat
 • Relace
 • Grafické a číselné vizuály
 • Průřezy
 • Záložky
 • Jak prezentovat data z desktopové aplikace ve webové aplikaci

6) Závěr

Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru