Menu

Moduly kurzu Excel pro pokročilé - online

1) Online seminář: úterý, 23. 6. 2020 (9.00 – 11.00)
Grafy a jejich formátování
 • vytvoření a úprava grafu
 • formátování grafu – vhodné popisky, legenda, kombinované grafy zvýší vypovídací schopnost grafu
 • typy grafů – který typ je vhodný pro má data, znáte nové typy jako vodopádový graf, stromovou mapu, geografické mapy?

2) Online seminář: středa, 24. 6. 2020 (9.00 – 11.00)
Kontingenční tabulka a graf
 • tabulka – příprava dat pro detailní analýzu, již v tabulce lze provést rychlou analýzu filtrování, řazením dat
 • vyhledávací funkce SVyhledat – spojujeme data z více tabulek
 • funkce Datum a čas – z data lze vytáhnout měsíc, den v týdnu, seznámíme se s dalšími užitečnými funkcemi
 • filtrování v tabulce – rychlé vytváření účelových pohledů na naše data
 • kontingenční tabulka – rychlé hledání souvislostí v našich datech, seznámíme se pokročilým parametrizováním výsledků v kontingenční tabulce
 • průřezy v kontingenční tabulce – kliknutím do jediného tlačítka filtrujeme data, pomůže tak i dalším uživatelům naší kontingenční tabulky
 • kontingenční graf – přehledné zobrazení dat z kontingenční tabulky, parametrizaci výsledků můžeme provádět v tabulce i v grafu, jsou provázané

3) Online seminář: pátek, 26. 6. 2020 (9.00 – 11.00)
Analýza dat v Excelu
 • načtení externích dat z textových souborů, z webu, z Accessu a jiných zdrojů, využití importovaných dat
 • připojení dat – aktuální připojení na zdrojová data
 • načtení a transformace – editor Power Query
 • řazení a filtrování – rychlé řazení a řazení dle více kritérií, automatický a rozšířený filtr
 • přehled – sumarizace v seznamu, seskupení a oddělení
 • datové nástroje – rozdělení textu do několika sloupců, dynamické doplňování, odebrání duplicit, ověření dat, sloučení, citlivostní analýza
 • správce scénářů – analýza pro různé varianty vstupu
Nahoru