Menu

Moduly kurzu Energetická udržitelnost v obci 2022

1) Online seminář: středa, 15. 6. 2022 
Základní pravidla řízení energetiky v kontextu aktuální legislativy
 • Používané pojmy a aktuální definice, které je dobré znát
 • Současné ceny a tarify na trhu s energiemi
 • Energetická politika a legislativa – její aktuální stav a trendy do budoucna, aneb co nás čeká a nemine

2) Online seminář: čtvrtek, 16. 6. 2022 
Ekonomické hodnocení spotřeby energie v obci
 • Energetická bilance, normování spotřeby, kalkulace
 • Analýza diagramů spotřeb
 • Energetické charakteristiky agregátů – jak jsme na tom se zatížením a odběrem v čase a v rámci jednotlivých objektů a kde jsou ztráty
 • Optimalizace pracovních režimů – přizpůsobení režimu obce, regionu
 • Ekonomické  a ekologické hodnocení energetických úspor – dopady v regionu, lokalitě

3) Online seminář: pátek, 17. 6. 2022 
Konkrétní nástroje energetických úspor
 • Případové studie např. LED osvětlení v obci
 • Nástroje energetických úspor: Energetický audit (EA) jako legislativní povinnost
 • Metoda EPC (Energy Performance Contracting) – financování třetí stranou
 • Systém energetického managementu (EnMS) – měření, analýza, úspory, vyhodnocení
 • LCC (Life Cycle Cost) – porovnejte energeticky nejúčinnější řešení
 • Druhotné energetické zdroje (DEZ), obnovitelné zdroje, solární zařízení
 • Dotační příležitosti

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru