Menu

Moduly kurzu Elektronická spisová služba

1) Online seminář: pondělí, 20. 7. 2020 (13.00 – 15.00)
Podání, kontrola a evidence
 • Úvod do problematiky
  • podstata podání, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce podání
  • formální náležitosti podání
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • možné způsoby podání (osobně, do datové schránky, e-mail, fax, aj.)
  • kontrola podání (bezpečnost, podpisy, datové formáty, obsahová část, aj.)
  • třídění, kategorizace a evidenční pomůcky
  • konverze a změna datového formátu
  • časté vady podání a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu

2) Online seminář: úterý, 21. 7. 2020 (10.00 – 12.00)
Tvorba, vedení a uzavírání spisů a typových spisů
 • Úvod do problematiky
  • podstata spisu, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce spisu
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • způsoby tvorby a vedení spisu (priorace, sběrný arch)
  • formy spisu (analogový, elektronický, hybridní)
  • podoby spisu (běžný spis, typový spis)
  • příjem, odeslání a postoupení spisu
  • nahlížení do spisů (analogové i elektronické)
  • vyřizování, uzavírání, uchovávání a skartace spisů
  • časté vady spisů a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu

3) Online seminář: středa, 22. 7. 2020 (10.00 – 12.00)
Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka
 • Úvod do problematiky
  • význam, účel a princip podpisu, značky, pečetě a časového razítka
  • právní a metodický rámec
 • Vytváření podpisu a pečetě
  • druhy a úrovně podpisů
  • úředně ověřený elektronický podpis
  • fikce podpisu v ISDS
  • kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů (QSCD)
  • vzdálené podepisování a pečetění
 • Vyhodnocení platnosti podpisu a pečetě
  • vyhodnocení vlastními prostředky
  • vyhodnocení prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
 • Dlouhodobé uchování a udržení důkazního břemene
  • uchování vlastními prostředky
  • uchování prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
 • Nástroje a služby pro podepisování, ověřování a uchovávání
 • Dotazy a diskuse zúčastněných

4) Online seminář: čtvrtek, 23. 7. 2020 (10.00 – 12.00)
Doručování ve správním řízení
 • Úvod do problematiky
  • podstata doručení, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce doručení
  • formální náležitosti doručení
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • možné způsoby doručení (osobně, do datové schránky, konverzní pošta, e-mail, aj.)
  • výstupní datové formáty
  • konverze a změna datového formátu
  • náhradní doručení a určení okamžiku doručení
  • časté vady doručování a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu
5) Online seminář: pátek, 24. 7. 2020 (10.00 – 12.00)
Skartační řízení
 • Úvod do problematiky
  • podstata skartace, její význam, účel a smysl
  • materiální funkce skartace
  • formální náležitosti skartace
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • řádné skartační řízení
  • SIP balíčky (struktura, validita, výstupní datové formáty pro archiv, aj.)
  • trvalý skartační souhlas
  • zničení mimo skartační řízení
  • přejímky
  • časté vady při skartaci a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu
Nahoru