Menu

Moduly kurzu Elektr. spis. služby 2021

1) Online seminář: středa, 3. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 14.00)
A. Podání, kontrola a evidence
 • Úvod do problematiky
  • podstata podání, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce podání
  • formální náležitosti podání
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • možné způsoby podání (osobně, do datové schránky, e-mail, fax, aj.)
  • kontrola podání (bezpečnost, podpisy, datové formáty, obsahová část, aj.)
  • třídění, kategorizace a evidenční pomůcky
  • časté vady podání a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu
B. Tvorba, vedení a uzavírání spisů a typových spisů
 • Úvod do problematiky
  • podstata spisu, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce spisu
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • způsoby tvorby a vedení spisu (priorace, sběrný arch)
  • formy spisu (analogový, elektronický, hybridní)
  • podoby spisu (běžný spis, typový spis)
  • příjem, odeslání a postoupení spisu
  • nahlížení do spisů (analogové i elektronické)
  • vyřizování, uzavírání, uchovávání a skartace spisů
  • časté vady spisů a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu

2) Online seminář: čtvrtek, 4. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 14.00)
A. Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka
 • Úvod do problematiky
  • význam, účel a princip podpisu, značky, pečetě a časového razítka
  • právní a metodický rámec
 • Vytváření podpisu a pečetě
  • druhy a úrovně podpisů
  • úředně ověřený elektronický podpis
  • fikce podpisu v ISDS
  • kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů (QSCD)
  • vzdálené podepisování a pečetění
 • Vyhodnocení platnosti podpisu a pečetě
  • vyhodnocení vlastními prostředky
  • vyhodnocení prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
 • Dlouhodobé uchování a udržení důkazního břemene
  • uchování vlastními prostředky
  • uchování prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
 • Nástroje a služby pro podepisování, ověřování a uchovávání
 • Dotazy a diskuse zúčastněných
B. Konverze dokumentů a změny datových formátů
 • Význam a účel konverze dokumentů a převodu datových formátů
 • Právní a metodický rámec
 • Způsoby konverze dokumentů
  • Prostá (neautorizovaná) konverze dokumentů
  • Manuální autorizovaná konverze dokumentů
  • Automatizovaná autorizovaná konverze dokumentů
  • Manuální autorizovaná konverze dokumentů dle § 69a
 • Způsoby převodu datových formátů
  • Prostý (neautorizovaný) převod datových formátů
  • Manuální autorizovaný převod datových formátů dle § 69a
 • Bezpečnost jednotlivých způsobů a udržení důkazního břemene
 • Nástroje pro jednotlivé způsoby
 • Příklady správné a špatné praxe

3) Online seminář: pátek, 5. 2. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 14.00)
A. Doručování ve správním řízení
 • Úvod do problematiky
  • podstata doručení, jeho význam, účel a smysl
  • materiální funkce doručení
  • formální náležitosti doručení
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • možné způsoby doručení (osobně, do datové schránky, konverzní pošta, e-mail, aj.)
  • výstupní datové formáty
  • náhradní doručení a určení okamžiku doručení
  • časté vady doručování a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu
B. Skartační řízení
 • Úvod do problematiky
  • podstata skartace, její význam, účel a smysl
  • materiální funkce skartace
  • formální náležitosti skartace
 • Správný úřední postup dle právního rámce a ustálené judikatury
  • řádné skartační řízení
  • SIP balíčky (struktura, validita, výstupní datové formáty pro archiv, aj.)
  • trvalý skartační souhlas
  • zničení mimo skartační řízení
  • přejímky
  • časté vady při skartaci a jejich možné důsledky
  • následky nesprávného úředního postupu
Závěr: distanční online test
Nahoru