Menu

Moduly kurzu Ekonomika výrobního provozu

1) Online seminář: úterý, 7. 3. 2023 
 • Systém podnikového řízení – základní entity podnikového řízení ve výrobě
 • 7 hledisek konvergenčního controllingového konceptu
 • Přehled klíčových manažerských nástrojů pro finanční řízení
 • Rozpočty (Budgeting)
  • význam a přínosy rozpočtů
  • proces tvorby rozpočtu
  • vyhodnocování
 • Představení case study – ilustrace struktury a procesu tvorby rozpočtu
   
Distanční samostudium: 8. 3. – 27. 3. 2023 
 • Vytvoříte seznam 6 až 10ti manažerských nástrojů, které se ve vašem podniku aktivně využívají – buď s nimi pracujete přímo vy nebo víte, že v podniku fungují. Z nich vyberete alespoň 3 nástroje a popíšete, jaký mají pro organizaci přínos. Zároveň popíšete alespoň 2 manažerské nástroje, které v organizaci nyní chybí, a jaké byste od nich očekávali přínosy.
 • Case study – vytvoříte v MS Excel provozní rozpočet výrobního střediska našeho modelového podniku

2) Online seminář: úterý, 28. 3. 2023 
  • Diskuse výstupů samostudia a otázek z minulého semináře
  • Kalkulace nákladů na produkty – význam, principy, přístupy, členění metod
  • Kalkulace pomocí hodinových nákladových sazeb a její varianty – metodika Activity Based Costing
  • Case study – ilustrace procesu přiřazení nákladů s využitím vertikální varianty kalkulace pomocí hodinových nákladových sazeb

Distanční samostudium: 29. 3. – 17. 4. 2023 
  • Popíšete aktuální systém kalkulace nákladů na produkty ve vašem podniku – v čem vidíte jeho silné a slabé stránky
  • Case study – vytvoříte v MS Excel kalkulační tabulku pro alokaci (přiřazení) nákladů na produkty v našem modelovém podniku

3) Online seminář: úterý, 18. 4. 2023 
 • Diskuse výstupů samostudia a otázek z minulého semináře
 • Variabilní kalkulace (kalkulace příspěvku na úhradu / krycího příspěvku) a její význam pro manažerské rozhodování
 • Case study – aplikace variabilní kalkulace
 • Integrace a informační toky mezi jednotlivými informačními systémy pro manažerské rozhodování ve výrobním podniku

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru