Menu

Moduly kurzu Dotační specialista ve škole 2023

1) Online seminář: pátek, 10. 3. 2023 
Plánování dotačního projektu a žádost o dotaci
 • Dotační tituly
  • základní informace o současných možnostech evropských dotací pro školy
  • orientace v informačních zdrojích
  • jak číst informace o podmínkách dotace
 • Plánování projektu
  • analýza prostředí
  • stanovení cílů projektu, SMART
  • logický rámec a k čemu slouží
  • analýza zainteresovaných stran
  • plánování času (Gantt) – proč a jak
 • Žádost o dotace
  • obsahová část
  • způsobilost nákladů
  • formální náležitosti
 • Rozpočet projektu
  • struktura rozpočtu - zásady
  • jednotky a jednotkové ceny
  • způsobilost nákladů a jejich vykazování
    
Distanční samostudium dle zadání: 11. 3. – 23. 3. 2023 
 • Vypracování logického rámce projektu

2) Online seminář: pátek, 24. 3. 2023 
Realizace a administrace dotačního projektu
 • Monitorovací systém ISKP21+
  • elektronický podpis a jeho užití
  • záludnosti on-line systému – na co si dát pozor
 • Administrace žádosti o změnu
  • změny v rozpočtu – jak žádat a získat souhlas
  • věcné změny – jak žádat a získat souhlas
 • Zprávy o realizaci – věcná část
  • popis realizace
  • nastavování a naplňování indikátorů
  • dokladování indikátorů a dopad nenaplnění výstupů a výsledků projektu
 • Způsob financování
  • ex ante/ex post financování
  • účetnictví, pokladna, toky – přehled povinností
 • Zprávy o realizaci – finanční část
  • povinné dokladování výdajů
  • uchovávání dokumentů – způsoby
  • porušení rozpočtové kázně – jak se tomu vyhnout

3) Online seminář: pondělí, 27. 3. 2023 
Propagace, řízení rizik a uzavření projektu
 • Propagace
  • povinná publicita, požadavky na dokladování
  • další nástroje propagace v průběhu a po skončení projektu
 • Řízení rizik
  • plánování řízení rizik
  • identifikace, analýza, plánování, monitorování a kontrola
  • význam řízení rizik v projektu
 • Projektový tým
  • lidské zdroje v projektovém řízení
  • výběr, sestavení týmu, životní fáze týmu
  • motivace, komunikace, kooperace
 • Uzavření projektu
 • Typy kontrol a jejich specifika
 • Potřebná dokumentace a formální náležitosti pro hladký průběh
 • Udržitelnost – co teď a co potom

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru