Menu

Moduly kurzu Dotační specialista ve škole 2020

1) Online seminář: úterý, 6. 10. 2020 (10.00 – 12.00)
Plánování dotačního projektu a žádost o dotaci

 • Dotační tituly
  • jak číst informace o podmínkách dotace
 • Žádost o dotace
  • obsahová část
  • formální náležitosti
 • Rozpočet projektu
  • struktura rozpočtu - zásady
  • jednotky a jednotkové ceny
  • způsobilost nákladů a jejich vykazování
 
2) Online seminář: středa, 7. 10. 2020 (10.00 - 12.00)
Realizace a administrace dotačního projektu
 • Zprávy o realizaci – věcná část
  • popis realizace
  • nastavování a naplňování indikátorů
  • dokladování indikátorů a dopad nenaplnění výstupů a výsledků projektu
 • Zprávy o realizaci - finanční část
  • povinné dokladování výdajů
  • uchovávání dokumentů – způsoby
  • porušení rozpočtové kázně – jak se tomu vyhnout
 
3) Online seminář: čtvrtek, 8. 10. 2020 (10.00 – 12.00)
Šablony III – výzva
 • Představení Výzvy – základní informace a zdroje
 • Podmínky pro podání žádosti
  • základní podmínky
  • oprávnění žadatelé
  • termíny
  • forma
 • Nabídka šablon aktivit
  • popis, obsah, forma
  • způsoby dokládání
  • praktické rady k realizaci
 • Stanovení indikátorů – jak je správně určit
 • Sestavení projektové žádosti a její podání v IS KP 2014+

4) Online seminář: čtvrtek, 8. 10. 2020 (13.00 – 15.00)
Šablony III – podáváme žádost
 • Rozdíly mezi Šablonami II a III
 • Šablony aktivit – metodický výklad
 • Projektové řízení
  • realizační tým – jak ho sestavit
  • statistika čerpání Výzev – k čemu je dobrá
  • harmonogram aktivit – jak ho připravit
  • sledování rizik – proč je to nutné a jak to dělat
 • Řízení rizik
  • příprava podkladů k ZoR
  • výstupy aktivit
  • ZoR v ISKP a IS ESF
Nahoru