Menu

Moduly kurzu Dotační specialista v obci

1) Online seminář: středa, 20. 4. 2022 
Dotace z fondů EU v novém dotačním období 2021-2027
 • Integrovaný regionální operační program
  • základní parametry programu
  • představení oblastí podpory
  • tipy a rady pro přípravu a realizaci projektu
 • Operační program Životní prostředí
  • základní parametry programu
  • představení oblastí podpory

2) Online seminář: čtvrtek, 21. 4. 2022 
Dotace pro ÚSC z národních zdrojů (MMR, MŽP)
 • Dotační tituly MMR
  • program Podpora a rozvoj regionů – jaké záměry ano a jaké určitě ne
  • program Podpora bydlení – aktuální téma nejen pro velká města
 • Aktuální výzvy Národního programu Životní prostředí
  • výzva na energetické úspory veřejných budov
  • výzva na hospodaření s dešťovou vodou
  • výzva na elektromobilitu pro veřejné subjekty
  • lhůty, načasování
  • tipy pro zpracování žádostí a administraci projektů

3) Online seminář: pátek, 22. 4. 2022 
Obec jako poskytovatel dotace
 • Právní rámec poskytování dotací a vysvětlení základních pojmů (poskytovatel, dotace, dar, žádost, žadatel, program)
 • Kompletní výčet povinných náležitostí dle zákona u žádosti, programu a dotační smlouvy
 • Interní postup, interní předpis a následné schvalování dotací v orgánech obce
 • Povinné uveřejňování smluv
 • Kontrola u příjemců dotace
Nahoru