Menu

Moduly kurzu Dotační specialista podzim 2019

1) Celodenní seminář: pátek, 20. 9. 2019 (9.00 – 15.30)
Plánování dotačního projektu a žádost o dotaci

A. Dotační tituly

 • základní informace o evropských dotacích
 • orientace v informačních zdrojích
 • jak číst informace o podmínkách dotace

B. Plánování projektu

 • analýza prostředí
 • stanovení cílů projektu, SMART
 • logický rámec a k čemu slouží
 • analýza zainteresovaných stran
 • plánování času (Gantt) – proč a jak

C. Žádost o dotace

 • obsahová část
 • způsobilost nákladů
 • formální náležitosti

D. Rozpočet projektu

 • struktura rozpočtu - zásady
 • jednotky a jednotkové ceny
 • způsobilost nákladů
 
2) Distanční samostudium: 21. 9. – 10. 10. 2019

 • vypracování logického rámce projektu
 
3) Celodenní seminář: pátek, 11. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Realizace a administrace dotačního projektu

A. Monitorovací systém MS 2014+
 • elektronický podpis a jeho užití
 • záludnosti on-line systému – na co si dát pozor

B. Administrace žádosti o změnu

 • změny v rozpočtu – jak žádat a získat souhlas
 • věcné změny – jak žádat a získat souhlas

C. Zprávy o realizaci – věcná část

 • popis realizace
 • nastavování a naplňování indikátorů
 • dokladování indikátorů a dopad nenaplnění výstupů a výsledků projektu

D. Způsob financování

 • ex ante/ex post financování
 • účetnictví, pokladna, toky – přehled povinností

E. Zprávy o realizaci - finanční část

 • povinné dokladování výdajů
 • uchovávání dokumentů – způsoby
 • porušení rozpočtové kázně – jak se tomu vyhnout
4) Distanční samostudium: 12. 10. – 31. 10. 2019

 • cvičné vyplnění vybraných částí žádosti o dotaci

 
5) Celodenní seminář: pátek, 1. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Propagace, řízení rizik a uzavření projektu

A. Propagace
 • povinná publicita, požadavky na dokladování
 • další nástroje propagace v průběhu a po skončení projektu

B. Řízení rizik

 • plánování řízení rizik
 • identifikace, analýza, plánování, monitorování a kontrola
 • význam řízení rizik v projektu

C. Projektový tým

 • lidské zdroje v projektovém řízení
 • výběr, sestavení týmu, životní fáze týmu
 • motivace, komunikace, kooperace

D. Uzavření projektu

 • Typy kontrol a jejich specifika
 • Potřebná dokumentace a formální náležitosti pro hladký průběh
 • Udržitelnost – co teď a co potom
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru