Menu

Moduly kurzu Dodavatel VZ 2019

1) Celodenní seminář: pondělí, 4. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Hlavní zásady při zadávání veřejných zakázek, obsah zadávací dokumentace a příprava nabídky
 • Zásady zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • Orientace v jednotlivých druzích a režimech veřejných zakázek
 • Typy zadávacího řízení a podmínky jeho použití
 • Postup před zahájením zadávacího řízení
 • Co, kdy, jak a za kolik je možno zadávat
 • Co znamená být účastníkem zadávacího řízení
 • Zadávací dokumentace a nejčastější chyby zadavatelů při přípravě zadávací dokumentace
 • Nabídka
  • závazný obsah
  • problematická místa
  • kvalifikace dodavatelů
  • příklady z praxe
 
2) Distanční samostudium: 5. 11. – 17. 11. 2019
 • Samostudium z publikace: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“); obecná stanovení (§§ 1 – 6, 24 – 27), základní ustanovení o zadávacích řízeních (§§ 33 – 41, 45 – 48), kvalifikace (§ 73, § 74, § 77, § 78, § 79); Důvodová zpráva (její části odpovídající vyjmenovaným ustanovením ZZVZ)
 • Zpracování případové studie: Zadavatel v nadlimitním režimu poptává určitý typ zboží. Jako dodavatel jste došli k závěru, že je tato zakázka „ušita na míru“ konkrétnímu dodavateli. Připravíte žádost adresovanou zadavateli, kterou požadujete vysvětlení diskriminačně nastavených kvalifikačním předpokladům a současně požadujete i změnu diskriminačně nastavených zadávacích podmínek. (Naučíte se, jak dokument připravit, aby vyhovoval po formální i obsahové stránce.)
 
3) Celodenní seminář: pondělí, 18. 11. 2019 (9.00 – 15.30)
Smlouva na veřejnou zakázku a průběh zadávacího řízení
 • Příprava smlouvy
  • koncept a formát smlouvy
  • zvláštnosti smlouvy uzavírané s veřejným sektorem
  • základní ustanovení
  • povinná smluvní ustanovení
  • doporučovaná smluvní ustanovení
 • Nejčastější chyby smluv připravovaných veřejnými zadavateli a jak se proti nim bránit
 • Průběh zadávacího řízení krok za krokem
  • zahájení
  • předběžné oznámení
  • přijetí nabídek
  • „otevírání obálek“ v elektronickém režimu
  • hodnocení nabídek
 • Problematika elektronické komunikace v zadávacích řízeních
  • doručování
  • postrach zvaný lhůty
 
4) Distanční samostudium: 19. 11. – 5. 12. 2019
 • Samostudium z publikace: ZZVZ; opatření k nápravě (§ 49), námitky (§§ 241 – 247), dozor nad dodržováním zákona (§§ 248 – 272), uveřejňovací povinnost (§ 219), změna závazku ze smlouvy, ukončení závazku ze smlouvy (§ 222, § 223), vyhrazená změna závazku (§ 100); Důvodová zpráva (její části odpovídající vyjmenovaným ustanovením ZZVZ)
 • Zpracování případové studie: Podali jste nabídku na veřejnou zakázku, jejímž budoucím plněním má být „zajištění a poskytnutí určitých činností“. Zadavatel došel k závěru, že vámi podaná nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu a vyzval vás, abyste vaši cenu zdůvodnili. Zadavatel nekonkretizoval žádnou položku, pouze uvedl, že se mu cena zdá nízká. Připravíte zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. (Naučíte se, jak dokument připravit, aby vyhovoval po formální i obsahové stránce.)

 
5) Celodenní seminář: pátek, 6. 12. 2019 (9.00 – 15.30)
Obrana dodavatele a realizace veřejné zakázky – vše, co se děje po uzavření smlouvy
 • Specifika plnění dílčích zakázek
  • plnění zakázek s jednorázovým plněním
  • plnění zakázek s opakovaným plněním
  • plnění stavebních zakázek
 • Pravidla pro změny smluv v průběhu plnění zakázky
 • Nejčastější pochybení zadavatelů při změnách smluv a jak se proti nim bránit
 • Námitkové řízení – stížnosti neúspěšných účastníků řízení
 • Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru