Menu

Moduly kurzu Digitalizace staveb

1) Online seminář: pátek, 4. 11. 2022 
Právní ukotvení digitalizace ve stavebnictví
 • E-government jako základ elektronizace veřejné správy
 • Vliv digitalizace / elektronizace na přípravu a provádění staveb
  • Národní geoportál územního plánování
  • digitální technické mapy
  • digitální služby
  • elektronický stavební deník
  • BIM
 • Elektronizace postupů ve stavebnictví dle zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon)
  • vybraná ustanovení § 267–275 plus informace k současnému vývoji
 • Proces vyřízení žádosti pro povolení stavebního záměru v novém prostředí
 • Dopad digitalizace / elektronizace na výkon vybraných činností ve výstavbě
  • kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikované elektronické časové razítko, datové schránky
 • Dopad digitalizace / elektronizace na smluvní dokumenty
 • Elektronický stavební deník – právní úprava, požadavky, zásady jeho vedení
 • Konverze dokumentu – zákon č. 300/2008 Sb.
 • Metoda BIM jako další krok v digitalizaci – seznámení s navrhovanou právní úpravou
   
Distanční samostudium: 5. 11. – 24. 11. 2022 
 • Prostudujte
  • zákon č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon

2) Online seminář: pátek, 25. 11. 2022 
Digitalizace v přípravě a realizaci stavby prakticky
 • Proces povolování stavby dnes a dle nové legislativy prakticky
 • Elektronický stavební deník – ukázka vedení deníku
  • výhody a možné nevýhody
 • Další nástroje digitalizace ve výstavbovém procesu
 • Základní příprava zakázky před zahájením výstavby pomocí elektronických nástrojů
 • Zařízení staveniště a zabezpečení – nové technologie

Distanční samostudium: 26. 11. – 8. 12. 2022 
 • Formulace časové a finanční úspory na vybraném stavebním projektu při použití nových technologií

3) Online seminář: pátek, 9. 12. 2022 
BIM modelování
 • Co je informační modelování staveb a co je IMS/DIMS
 • Jaká je historie a vývoj v oblasti BIM
 • Proč BIM, jaké jsou benefity
 • Metodika nasazení
  • co je LOD, LOI, co LOIN, co je EIR a BEP
 • Uspořádání BIM projektu a hlavní smluvní dokument BEP
 • Milníky BIM projektu
 • Integrace BIM s CDE a CAFM – rozdíly práce s daty
 • Koncepce nasazení BIM, úloha České agentury pro standardizaci a standardizace v DIMS (Digitální model stavby)
 • Příklady dobré praxe
Nahoru