Menu

Moduly kurzu Digitalizace advokátní praxe 9.3.2022

1) Online seminář: středa, 9. 3. 2022 
Digitalizace – vstup do problematiky nového digitálního normálu
 • Elektronické dokumenty, jejich parametry a životní cyklus
 • Pravidelně užívané pojmosloví a systematika relevantní právní úpravy
 • Elektronické podpisy – praktické ukázky a rizikové příklady z praxe
 • Elektronické dokumenty jako nosiče důkazů
 • Využití elektronických dokumentů v právní praxi

2) Online seminář: čtvrtek, 10. 3. 2022 
Kybernetická bezpečnost a compliance
 • Rizikové faktory na úseku kybernetické bezpečnosti
 • Relevantní právní úprava a doporučení týkající se advokátů
 • GDPR v rámci advokátní praxe
 • Aktuální výzvy AML a KYC procedury s důrazem na dálkové ověření a elektronickou identitu
 • Právní puzzle transformace veřejné správy

3) Online seminář: pátek, 11. 3. 2022 
Praktické příklady SW digitálních nástrojů v advokátní praxi
 • Správa elektronických dokumentů, ukládání a archivace
 • Vytváření elektronických dokumentů a cloudová řešení
 • Kontrola elektronických právních dokumentů
 • Srovnávání elektronických dokumentů
 • Elektronické komunikační nástroje
 • Business inteligence nástroje
Nahoru