Menu

Moduly kurzu Certifikovaný nákupčí

1) Celodenní seminář: pátek, 1. 4. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Základní principy řízení nákupu

A. Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit
 • role a pozice nákupu ve firmě či organizaci
 • řízení a činnost nákupního útvaru
 • metody pro zvyšování efektivity práce nákupu
B. Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu
 • strategie řízení, pravidla a organizace nákupu
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu
 • strategie výběru dodavatelů
 • komoditní strategie
C. Řízení zásob v nákupu
 • klasifikace zásob
 • modely řízení zásob
 • analýzy pro řízení zásob
 • pojistná zásoba – její úloha
D. Dodavatelé:  Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat
 • kvalifikace dodavatelů
 • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů
E. Controlling nákupu
 • základní principy měření výkonnosti nákupu
 • zásady nastavení KPI pro nákup

2) Distanční samostudium: 2. 4. 2016 – 28. 4. 2016
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

3) Celodenní seminář: pátek, 29. 4. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Moderní optimalizační nástroje nákupu

A. Nákupní oddělení a jeho činnost dle jednotlivých funkcí
 • typologie nákupčích
 • strategický nákup
 • operativní nákup
 • zásobování
 • nákupní controlling
 • nákupní marketing
B. Moderní trendy nákupu
 • externí databáze dodavatelů
 • elektronické nákupní aukce
C. Outsourcing nákupu
 • nastavení procesů vedení výběrových řízení
 • zvýšení kvalifikace vlastních lidí - Learning By Doing
 • řešení kapacit v rámci nákupního oddělení
 • úspory v nákupních nákladech i čase
 • know-how napříč sektory z mnoha společností
 • ukázky z praxe

4) Distanční samostudium: 30. 4. 2016 – 25. 5. 2016
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

5) Celodenní seminář: pátek, 27. 5. 2016 (9.00 - 15.30 hod)

Nákupní vyjednávání

A. Faktory, které mají vliv na jednání s dodavetelem
 • efektivní komunikace - základ úspěchu
B. Příprava obchodního jednání
 • příprava informací pro jednání
 • stanovení cílů vyjednávání, volba strategie
C. Průběh vyjednávání
 • sestavení scénáře jednání
 • etapy jednání - poznání, kontakt, přesvědčení, závěr
 • výtečný taktický spojenec - čas
 • vytváření nákupní argumentace, námitky prodejce, manévrování nákupčího
 • aplikace šachové strategie
 • vyznačení různých zón možné blokace, ústupků a použití "žolíka"

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru