Menu

Moduly kurzu Certifikovaný nákupčí 9/2020

1) Celodenní seminář: středa, 16. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

Hlavní nástroje nákupu a řízení zásob

A. Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit
 • role a pozice nákupu ve firmě či organizaci
 • řízení a činnost nákupního útvaru
 • metody pro zvyšování efektivity práce nákupu
B. Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu
 • strategie řízení, pravidla a organizace nákupu
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu
 • strategie výběru dodavatelů
 • komoditní strategie
C. Řízení zásob v nákupu
 • klasifikace zásob
 • modely řízení zásob (P, Q)
 • analýzy pro řízení zásob
 • pojistná a strategická zásoba – jejich úloha

2) Celodenní seminář: čtvrtek, 17. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

Měření výkonnosti nákupu a výběr dodavatelů

A. Controlling nákupu
 • základní principy měření výkonnosti procesu nákupu
 • správně zvolená KPI pro proces nákupu
 • správně zvolená KPI pro činnosti ovlivňující nákup (logistika, zásoby, výroba, profitabilita atd.)
B. Dodavatelé:  Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat
 • výběr a kvalifikace dodavatelů
 • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů
 • strategie komunikace směrem k dodavatelům dle skupin
B. Moderní trendy nákupu
 • externí databáze dodavatelů
 • elektronické nákupní aukce
 • jak se mění způsoby nákupu v 21. století

3) Celodenní seminář: pátek, 18. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)

Nákupní vyjednávání

A. Faktory, které mají vliv na jednání s dodavatelem
 • osoba komunikačního partnera
 • efektivní komunikace - základ úspěchu
B. Příprava obchodního jednání
 • příprava informací pro jednání
 • stanovení cílů vyjednávání, volba strategií
C. Průběh vyjednávání
 • sestavení scénáře
 • etapy jednání - poznání, kontakt, přesvědčení, závěr
 • práce s časem - výtečný taktický spojenec
 • vytváření nákupní argumentace, námitky prodejce, manévrování nákupčího
 • aplikace strategií – šachová partie, ohraná deska, zóny blokací a ústupků, kde vytáhnout „žolíka“ aj.

4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu

Nahoru