Menu

Moduly kurzu Certifikovaný nákupčí 3/2018

1) Celodenní seminář: pátek, 23. 3. 2018 (9.00 - 15.30 hod)

Hlavní nástroje nákupu a řízení zásob

A. Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit
 • role a pozice nákupu ve firmě či organizaci
 • řízení a činnost nákupního útvaru
 • metody pro zvyšování efektivity práce nákupu
B. Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu
 • strategie řízení, pravidla a organizace nákupu
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu
 • strategie výběru dodavatelů
 • komoditní strategie
C. Řízení zásob v nákupu
 • klasifikace zásob
 • modely řízení zásob
 • analýzy pro řízení zásob
 • pojistná zásoba – její úloha

2) Distanční samostudium: 24. 3. – 12. 4. 2018
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

3) Celodenní seminář: pátek, 13. 4. 2018 (9.00 - 15.30 hod)

Měření výkonnosti nákupu a výběr dodavatelů

A. Controlling nákupu
 • základní principy měření výkonnosti nákupu
 • zásady nastavení KPI pro nákup
B. Dodavatelé:  Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat
 • kvalifikace dodavatelů
 • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů
B. Moderní trendy nákupu
 • externí databáze dodavatelů
 • elektronické nákupní aukce

4) Distanční samostudium: 14. 4. – 3. 5. 2018
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

5) Celodenní seminář: pátek, 4. 5. 2018 (9.00 - 15.30 hod)

Nákupní vyjednávání

A. Komunikace jako základ úspěšného vyjednávání

 • hlavní zásady komunikace
 • typologie osobností a jak na jednotlivé typy
 • sebepoznání

B. Příprava na jednání

 • stanovení cílů jednání
 • správná příprava 90 % úspěchu
 • volba vyjednávací strategie
 • odstranění bloků a strachů

C. Průběh vyjednávání

 • předehřátí, první kontakt
 • vzájemné poznání
 • přesvědčovací argumentace
 • win - win řešení
 • vyjednávací argumentace, práce s námitkami
 • práce s časem

D. Závěr vyjednávání

 • základy úspěšné další spolupráce

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru