Menu

Moduly kurzu Certifikovaný nákupčí 2023

1) Online seminář: středa, 24. 5. 2023 
Hlavní nástroje nákupu a řízení zásob
 • Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit
  • role a pozice nákupu ve firmě či organizaci
  • řízení a činnost nákupního útvaru
  • metody pro zvyšování efektivity práce nákupu
 • Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu
  • strategie řízení, pravidla a organizace nákupu
  • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu
  • strategie výběru dodavatelů
  • komoditní strategie
 • Řízení zásob v nákupu
  • klasifikace zásob
  • modely řízení zásob (P, Q)
  • analýzy pro řízení zásob
  • pojistná a strategická zásoba – jejich úloha

2) Online seminář: čtvrtek, 25. 5. 2023 
Měření výkonnosti nákupu a výběr dodavatelů
 • Controlling nákupu
  • základní principy měření výkonnosti procesu nákupu
  • správně zvolená KPI pro proces nákupu
  • správně zvolená KPI pro činnosti ovlivňující nákup (logistika, zásoby, výroba,     profitabilita atd.)
 • Dodavatelé: Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat
  • výběr a kvalifikace dodavatelů
  • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů
  • strategie komunikace směrem k dodavatelům dle skupin
 • Moderní trendy nákupu
  • externí databáze dodavatelů
  • elektronické nákupní aukce
  • jak se mění způsoby nákupu v 21. století

3) Online seminář: pátek, 26. 5. 2023 
Nákupní vyjednávání
 • Faktory, které mají vliv na jednání s dodavatelem
  • osoba komunikačního partnera – náhled do typologie
  • efektivní komunikace – základ úspěchu
 • Příprava obchodního jednání
  • příprava informací pro jednání – na co se zaměřit
  • stanovení cílů vyjednávání, volba strategií
 • Průběh vyjednávání
  • sestavení scénáře jednání
  • etapy jednání – poznání, kontakt, přesvědčení, závěr
  • práce s časem – výtečný taktický spojenec
  • vytváření nákupní argumentace, námitky prodejce, manévrování nákupčího
  • aplikace strategií – šachová partie, ohraná deska, zóny blokací a ústupků, kde vytáhnout „žolíka“ aj.

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru