Menu

Moduly kurzu Certifikovaný nákupčí 05/2017

1) Celodenní seminář: pátek, 12. 5. 2017 (9.00 - 15.30 hod)

Hlavní nástroje nákupu a řízení zásob

A. Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit
 • role a pozice nákupu ve firmě či organizaci
 • řízení a činnost nákupního útvaru
 • metody pro zvyšování efektivity práce nákupu
B. Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu
 • strategie řízení, pravidla a organizace nákupu
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu
 • strategie výběru dodavatelů
 • komoditní strategie
C. Řízení zásob v nákupu
 • klasifikace zásob
 • modely řízení zásob
 • analýzy pro řízení zásob
 • pojistná zásoba – její úloha

2) Distanční samostudium: 13. 5. 2017 – 1. 6. 2017
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

3) Celodenní seminář: pátek, 2. 6. 2017 (9.00 - 15.30 hod)

Měření výkonnosti nákupu a výběr dodavatelů

A. Controlling nákupu
 • základní principy měření výkonnosti nákupu
 • zásady nastavení KPI pro nákup
B. Dodavatelé:  Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat
 • kvalifikace dodavatelů
 • metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů
B. Moderní trendy nákupu
 • externí databáze dodavatelů
 • elektronické nákupní aukce

4) Distanční samostudium: 3. 6. 2017 – 18. 6. 2017
 • Dle zadání lektora
 • Distanční online test k procvičení získaných znalostí

5) Celodenní seminář: pondělí, 19. 6. 2017 (9.00 - 15.30 hod)

Nákupní vyjednávání

A. Faktory, které mají vliv na jednání s dodavetelem
 • efektivní komunikace - základ úspěchu
B. Příprava obchodního jednání
 • příprava informací pro jednání
 • stanovení cílů vyjednávání, volba strategie
C. Průběh vyjednávání
 • sestavení scénáře jednání
 • etapy jednání - poznání, kontakt, přesvědčení, závěr
 • výtečný taktický spojenec - čas
 • vytváření nákupní argumentace, námitky prodejce, manévrování nákupčího
 • aplikace šachové strategie
 • vyznačení různých zón možné blokace, ústupků a použití "žolíka"

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru