Menu

Moduly kurzu Certifikovaný firemní prodejce

1. Celodenní seminář: Pondělí, 15. 6. 2015
Osobní nasazení aneb virtuozita v komunikaci a přístupu ke klientům
 • prezentační dovednosti obchodníka
 • komunikační dovednosti jako pracovní nástroj
 • řeč těla a její efektivní využití
 • komunikační styly – přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi
 • typologie klienta
2. Distanční samostudium: 18. 6. 2015 – 10. 7. 2015
Psychologie prodeje
 • osobnost prodejce a klienta v interpersonálních vztazích
 • typologie zákazníků a využití jejich znalosti v obchodní praxi
 • jak si naklonit klienta v návaznosti na pozvání jeho typu
 • náročné typy zákazníků
 • účinné strategie efektivního jednání s obtížnými typy zákazníků
3. Celodenní seminář: Pondělí, 13. 7. 2015
Prodejní dovednosti pro pokročilé
 • zvládání námitek
 • osvědčené praktické kroky při zpracování námitky
 • obnovení dialogu po námitce
 • základy KAM
 • CRM – budování vztahu se zákazníky
 • databáze zákazníků a práce s nimi
 • efektivní řízení prodeje
4. Distanční samostudium dle zadání: 14. 7. 2015 – 31. 7. 2015
Tajemství a kouzlo úspěšné argumentace
 • uspořádání a přizpůsobení argumentů
 • co to je prodejní argument
 • co obsahuje úspěšný argument
 • metoda dvojnásobné argumentace
5. Celodenní seminář: Pondělí, 3. 8. 2015
Mistrovství v obchodním vyjednávání
 • pět zlatých pravidel pro úspěšné vyjednávání
 • jedině příprava umožňuje improvizaci
 • metoda sedmi bodů pro přípravu na náročné vyjednávání,
 • co dělat v těch nejnáročnějších situacích
 • výčet možností a praktické rady pro dosažení bodu win-win
 • koruna obchodních dovedností: vyjednávání o ceně
 • jak správně prezentovat a nakonec obhájit svoji cenu
6. Závěr
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru