Menu

Moduly kurzu BTL - podlinkový marketing

1. Celodenní seminář: Pátek, 4. 9. 2015 (9.00 – 15.30)
BTL - podlinková marketingová komunikace firmy / výrobku / služby

 • Postavení BTL v marketingovém mixu a možnosti využití pro střední a menší firmy
 • Odklon od masové a drahé ATL komunikace k personifikovanému a cílenému BTL one-to-one marketingu
 • Zásadní výhoda BTL jako formy marketingu s mnohem lepší měřitelností ROI návratnosti
 • Základní schéma BTL komunikačního procesu
 • Poznání zákazníků, jejich preferencí, současná percepce výrobku a/nebo služeb firmy, segmentace, targeting
 • Analýza konkurence – vlastní identita – positioning – image výrobku a/nebo služby
 • Práce se značkou výrobku nebo firmy – branding, posílení, loajalita
 • Kreativní zpracování a výběr komunikačních nástrojů
 • Nástroje pro přípravu BTL kampaně - cíl, strategie, rozpočet, implementace, monitoring a vyhodnocení přínosů

2. Distanční samostudium: 5. 9. 2015 – 8. 10. 2015

Dle zadání lektora s využitím publikace Petra Freye: Marketingová komunikace - nové trendy 3.0

3. Celodenní seminář: Pátek, 9. 10. 2015 (9.00 – 15.30)
Offline nástroje BTL marketingové komunikace se zákazníky

 • Instore komunikace a podpora prodeje namířená na konečného spotřebitele: POP, POS, slevové akce, kupóny, dárkové předměty, věrnostní programy, spotřebitelské a marketingové soutěže, typy a způsoby /kanály jejich komunikace
 • Podpora vlastního prodejního personálu – např. soutěže o nejlepšího prodejce
 • Direct marketing kampaně – direct mail (adresné a neadresné zásilky), telemarketing
 • Public relations jako hraniční disciplína ležící na lince mezi BTL a ATL
 • Event marketing v souvislosti s prodejem a pro budování brandu – zábava a interaktivita
 • Sponzoring jako možnost podpory brandu
 • Praktické ukázky a příklady BTL kampaní v ČR a zahraničí

4. Distanční samostudium:
 10. 10. 2015 – 5. 11. 2015

Vypracování case study BTL podlinkové marketingové kampaně na výrobek a/nebo službu dle zadání lektora (bude vyhodnoceno na následujícím semináři)


5. Celodenní seminář: Pátek, 6. 11. 2015 (9.00 – 15.30)
Nová online média – BTL marketing v internetovém prostředí

 • Direct mail – emailing, newsletters, landing pages
 • Slevové portály, e-shopping
 • Práce se sociálními sítěmi
 • Guerilla marketing
 • Virální marketing s pomocí Facebooku a YouTube
 • Buzz a WOM marketing
 • Marketing v mobilních telefonech
 • Praktické ukázky a příklady BTL kampaní v ČR a zahraničí

6. Závěr
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru