Menu

Moduly kurzu AutoCAD 2023

1) Online seminář: pondělí, 17. 4. 2023 
 • Pracovní prostředí pro tvorbu výkresové dokumentace
 • Ovládací a manipulační prvky
 • Uživatelský souřadný systém
 • Uživatelské pohledy na různé části výkresu
 • Kreslicí nástroje – úsečky, přímky, křivky, spline, kružnice, oblouky, elipsy, body a šrafování
 • Informační nástroje – zjištění parametrů nakreslených objektů, měření délek, úhlů, ploch a objemů

2) Online seminář: úterý, 18. 4. 2023 
 • Modifikační nástroje – kopírování, posun, otáčení, změny měřítka, ořezávání, prodlužování, pole, zkosení a zaoblení a mnohé další funkce
 • Hladinový systém – nastavení barvy, tloušťky a stylu čáry, viditelnosti, zmrazení, zámku a tisku
 • Zásady správného použití hladin na objekty a případné změny
 • Popisování výkresů – vysvětlení řádkového a odstavcového textu
 • Praktické psaní textu a jeho úpravy, vyhledávání textů a hromadné změny

3) Online seminář: středa, 19. 4. 2023 
 • Kótování – definování kótovacích stylů a praktické kótování s využitím řady funkcí pro kótování přímé, šikmé, úhlové, obloukové, od základny, řetězové a automatické
 • Bloky – vysvětlení principu bloků a praktická práce s nimi, zejména se jedná o definici bloků, jejich kopírování, změny a mazání
 • Výkresový a modelový prostor – poslání obou prostorů a praktická práce s nimi
 • Tvorba výřezů, detailů a jejich kótování a tvorba různých vizuálních variant téhož výkresu bez nutnosti měnit zdrojová data
 • Tisk výkresů – podrobné nastavení tisku na papírový výkres a do elektronické formy
Nahoru