Menu

Moduly kurzu Asistentka starosty 2020

1) Online seminář: úterý, 6. 10. 2020 (9.00 – 11.00)
Veřejné správa v podmínkách obcí
 • Samostatná a přenesená působnost – jak důležité zejména při rozdělování příchozí pošty
 • Orgány obce a jejich vzájemné vztahy – kdo si co může ke komu dovolit
 • Práva a povinnosti zastupitelů, práva občana obce – kdo má na co nárok a co je již za hranou
 • Základy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím – co dělat, když to přijde

2) Online seminář: pátek, 9. 10. 2020 (9.00 – 11.00)
Vybrané otázky z praxe asistentky starosty část I
 • Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva nebo rady – co je psáno, to je dáno
 • Základy rozpočtového procesu – praktické minimum ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Základy poskytování dotací – na co si dát pozor
 • Uzavírání smluv a objednávek – jak to na sebe navazuje (především podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě)
3) Online seminář: úterý, 20. 10. 2020 (9.00 – 11.00)
Vybrané otázky z praxe asistentky starosty část II
 • Zveřejňování dokumentů na úřední desce a na internetu – hlavně neskenovat s podpisem
 • Úřední dopis – hlavičkový papír a správné používání razítka v praxi
 • Výběrová řízení – praktické minimum ze zákona o úřednících a ze zákoníku práce
 • Zadávací řízení – praktické superminimum ze zákona o zadávání veřejných zakázek

4) Online seminář: pátek, 23. 10. 2020 (9.00 – 11.00)
Etiketa a protokol v kanceláři starosty
 • Příprava a organizace jednání
 • Dress code
 • Aranžmá místnosti, stolu, občerstvení v rámci různorodých typů jednání
 • Uvádění návštěv (politici, senátoři, zástupci kraje apod.)
 • Představování – komu koho
 • Státní symboly a pravidla pro jejich umístění, používání
 • Pravidla komunikace s VIP osobami – písemně, virtuálně, osobně
Nahoru