Menu

Moduly kurzu Asistentka advokátní kanceláře 06/20

1) Online seminář: pondělí, 22. 6. 2020 (13.00 – 15.00)
Orientace v právním systému ČR
 • Právní řád v ČR - základní orientace v právním systému a orgánech veřejné moci
 • Povinnosti advokáta a Česká advokátní komora
 • Chod a struktura advokátní kanceláře
 • Soudní řízení – účastníci, průběh, dokumentace

2) Online seminář: úterý, 23. 6. 2020 (13.00 – 15.00)
Komunikace v AK, pošta, ověřování podpisů
 • Komunikace s klientem a protistranou
 • Evidence pošty, datové schránky, počítání lhůt
 • Komunikace se soudy a jinými úřady
 • Ověřování podpisů – praktická ukázka, instruktáž ohledně potřebné související dokumentace

3) Online seminář: středa, 24. 6. 2020 (13.00 – 15.00)
Práce s dokumenty v AK
 • Společnost s ručením omezeným, akciová společnost – stručný přehled struktury různých typů společností a jejich orgánů
 • Právní dokumentace
  • různé druhy právních dokumentů
  • podání na soud, smlouvy, formální dopisy, výzvy, plné moci
  • rozlišení, základní vzory a jejich náležitosti
 • Smlouvy - formátování, základní náležitosti smluv

4) Online seminář: čtvrtek, 25. 6. 2020 (13.00 – 15.00)
Veřejné evidence a právní systémy
 • Základní veřejné evidence
  • obchodní rejstřík a sbírka listin
  • katastr nemovitostí
  • insolvenční rejstřík
  • Portál justice.cz
  • Czechpoint a notáři
 • Základní právní systémy – informativní ukázka
  • Beckonline
  • ASPI
Nahoru