Menu

Moduly kurzu Asistent pedagoga 2022

1) Celodenní prezenční seminář: středa, 1. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Škola jako systém a role asistenta pedagoga ve škole
 • Základní právní vědomí
 • Současný systém vzdělávání v ČR a orientace ve vzdělávacích programech
 • Postavení asistenta pedagoga v systému školy
 • Druhy a stupně speciálních potřeb
 • Práva a povinnosti asistenta pedagoga
 • Kvalifikační předpoklady
 • Základní pravidla v práci asistenta pedagoga
 • Základní činnosti asistenta pedagoga a možnosti práce v rámci přímé pedagogické činnosti
 • Rizikové momenty v práci asistenta pedagoga
 • Týmová spolupráce

2) Celodenní prezenční seminář: čtvrtek, 2. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Základní orientace ve speciální pedagogice, didaktické a výchovné činnosti
 • Základní terminologie didaktiky a obecné pedagogiky
 • Obecná a školní didaktika
 • Obsah vzdělávání a základní didaktické kategorie
 • Organizační formy výuky
 • Metody výuky
 • Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání
 • Didaktické a výchovné přístupy
 • Základní terminologie speciální pedagogiky

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 3. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Podpora učitelů a žáků
 • Orientace v jednotlivých typech speciálně vzdělávacích potřeb žáka
 • Specifika práce s žáky se zdravotním postižením, s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a s žáky nadanými
 • Orientace v požadavcích školy na žáka
 • Formy a metody práce – působení ve třídě a jak na podporu kooperace mezi žáky
 • Systém spolupráce a poskytování podpůrných opatření ve škole
 • Spolupráce mezi pedagogem a asistentem
 • Spolupráce s rodiči
 • Systém dalších odborných a poradenských pracovišť a kooperace s nimi

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru