Menu

Moduly kurzu Analýza dat 2021

1) Online seminář: pátek, 16. 4. 2021 | 9:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Excel pro analýzu dat
 • Začínáme tam, kde běžní uživatelé Excelu končí
  • funkce „Když“ aneb jak rozvětvit vzorec pro různé varianty výpočtu
  • podmíněné formátování
  • minigrafy
 • Grafy a jejich formátování
  • typy grafů aneb který typ je vhodný pro má data?
  • formátování grafu
 • Analýza dat v Excelu
  • tabulka a příprava dat pro detailní analýzu
  • vyhledávací funkce SVyhledat
  • filtrování v tabulce jako rychlé vytváření účelových pohledů na naše data
  • relace v Excelu
  • kontingenční tabulka a rychlé hledání souvislostí včetně pokročilého parametrizování výsledků v kontingenční tabulce
  • průřezy v kontingenční tabulce
  • kontingenční graf – přehledné zobrazení dat z kontingenční tabulky

Distanční samostudium: 17. 4. – 6. 5. 2021 
 • Samostudium z publikace Tabulkový program Microsoft Excel
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

2) Online seminář: pátek, 7. 5. 2021 | 9:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Access – tam, kde již Excel nestačí
 • Databáze a relace
  • typy vztahů (relací)
  • referenční integrita pomůže udržet konzistenci dat
  • normalizace dat
 • Tabulky
  • tvorba tabulky
  • typy polí
  • vlastnosti polí
  • vlastnosti tabulky
 • Dotazy
  • výběrové dotazy z jedné či více tabulek
  • výpočty
  • parametrické dotazy
  • křížové dotazy
  • akční dotazy
Power BI – chytrá analýza dat
 • Seznámení s Power BI
  • k čemu slouží Power BI
  • pojmy
  • aplikace Power BI
  • komponenty Power BI
  • postup práce s daty

Distanční samostudium: 8. 5. – 27. 5. 2021 
 • Samostudium z publikace Databázový systém Microsoft Access
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Online seminář: pátek, 28. 5. 2021 | 9:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Webová služba Power BI
 • Nastavení webové služby
  • objekty Power BI – jak snadno kombinovat data z různých zdrojů, analyzovat je a publikovat výsledky
  • zdroje dat, datový model
  • připojení dat z OneDrive pro firmy
 • Sestavy
  • grafické vizuály (plošné grafy, speciální grafy, klíčový ukazatel výkonu, grafy struktury, mapy)
  • číselné vizuály (tabulky, matice)
  • filtrování (filtrování pomocí průřezů, filtrování v sestavě)
  • prezentace a publikace sestavy
 • Řídící panely
  • připnutí sestavy na řídící panel
  • Q & A (dotazování v řídícím panelu)
 • Aktualizace zdrojů
 • Streamovaná data
 • Výstrahy
 • Power BI a Teams
Desktopová aplikace Power BI
 • Ukládání dat
  • získání dat
  • úprava záhlaví tabulky
  • zobrazení a přejmenování tabulek a sloupců
  • souhrn sloupce
  • vypočtené sloupce
  • hierarchie dat
  • míra
 • Relace
 • Sestavy
  • grafické vizuály
  • číselné vizuály
  • vlastní vizuály
  • průřezy
  • záložky
 • Publikace
Zdroje dat
 • Forms
 • Lists – seznamy
 • Webové stránky
 • Access

Závěr: Zkouška – online test – certifikát 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru