Menu

Moduly kurzu Akvizice firmy 10/2022

1) Online seminář: pondělí, 10. 10. 2022 
Právní minimum před akviziční operací
 • Základní akviziční operace a jejich charakteristika
  • prodej podílů v s.r.o. a prodej akcií v a.s.; prodej obchodního závodu; fúze obchodních společností
  • hlavní rysy a klíčové rozdíly
  • kontrolní balík podílů / akcií – co to je?
  • a kdy opravdu kupující získá kontrolu nad společností
  • prodej obchodního závodu nebo části obchodního závodu
  • rozdělení obchodní společnosti jako alternativa fúze
 • Vyjednávání před transakcí
  • důvěrnost informací
  • předsmluvní odpovědnost
 • Předpoklady pro řádnou realizaci transakce
  • souhlasy s transakcí
  • soutěžní právo (a případné řízení před ÚOHS)
 • Transakční smlouva – co v ní být musí nebo má
  • podstatné náležitosti; cena; odpovědnost za vady
  • zajištění a utvrzení vzájemných povinností
  • řešení sporů; zrušení smlouvy
 • Realizace transakce jako povinná procedura – notář, soud, kdo dál?
2) Online seminář: pátek, 14. 10. 2022 
Akvizice firmy jako ekonomická operace
 • Akvizice firmy z hlediska prodávajícího versus kupujícího
 • Milníky a dílčí kroky akvizice
 • Výběr akvizičního cíle / výběr kupujícího
 • Due-diligence
  • finanční aspekty
  • daňové aspekty
 • Ocenění firmy
  • metody oceňování podniku – přehled
  • výnosové metody oceňování podniku
  • metody tržního porovnání pro podnik
  • majetkové metody oceňování podniku
  • znalecké posudky na ocenění podniku

Distanční samostudium: 15. 10. – 10. 11. 2022 
 • Výběr vlastního akvizičního cíle a jeho zdůvodnění / definice požadavků na kupujícího

3) Online seminář: pátek, 11. 11. 2022 
 • Post-akviziční proces
  • osud zaměstnanců, managementu a klientely
 • Investice získaných prostředků – pohled prodávajícího
 • Financování akvizice – pohled kupujícího
 • Daňové aspekty akvizice
 • Diskuse nad konkrétními případy a problémy účastníků

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru