Menu

Moduly kurzu Access 18.1.2022

1) Online seminář: pátek, 28. 1. 2022 
 • Databáze
  • databázový systém
  • seznámení s aplikací Access
  • návrhové zobrazení tabulky
 • Relace – vztahy mezi tabulkami
  • typy a význam vztahů
  • základní relace v demonstrační databázi
  • import dat z Excelu do Accessu
  • relace v demonstrační databázi
  • další možnosti zobrazení vztahů
  • relace v dalších demonstračních databázích
 • Tabulky jako souhrn dat týkající se určitého objektu
  • způsoby a tvorby zobrazení tabulky
  • tvorba tabulky (vytvořením součástí aplikace, vyplněním prázdné tabulky, návrhem tabulky, importem z Excelu, tvorba tabulky uložením v SharePointu)
  • návrhové zobrazení (typy polí, obecné vlastnosti polí, vyhledávací vlastnosti polí, vlastnosti tabulky)
  • zobrazení datového listu
 • Dotazy
  • druhy dotazů
  • výběrové dotazy z jedné tabulky základními funkcemi 

Distanční samostudium dle zadání: 29. 1. – 17. 2. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

2) Online seminář: pátek, 18. 2. 2022 
 • Dotazy – pokračování
  • výběrové dotazy z jedné tabulky s pokročilými funkcemi
  • výběrové dotazy z více tabulek
  • výpočty (v rámci věty, za skupinu vět)
  • parametrické dotazy
  • křížové dotazy
  • akční dotazy (vytvářecí, aktualizační, odstraňovací, přidávací)
  • jazyk SQL
 • Formuláře – vkládání, oprava či prohlížení dat
  • druhy formulářů
  • samostatný formulář
  • nekonečný formulář
  • formulář se souhrny
  • podformulář
  • graf (graf za všechny věty, graf za jednotlivou větu)
  • formuláře s nabídkou dalších objektů (formulář s kartou, formulář s navigací, formulář s odkazy na objekty) 

Distanční samostudium dle zadání: 19. 2. – 10. 3. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Online seminář: pátek, 11. 3. 2022 
 • Sestavy pro prezentaci dat na obrazovce či na tiskárně
  • druhy sestav
  • sestavy s výrazy
  • sestava dle upravené šablony
  • sestava o více sloupcích
  • hlavní sestavy a podsestavy
  • sestava bez duplikátů; sestava nad více dotazy; sestava s podíly
  • štítky
 • Makra jako seznam akcí často prováděných v sekvenci za sebou
  • druhy a struktura maker
  • makro spustitelné samostatně
  • makro filtrující sestavu
  • makro ve formuláři
  • makro v sestavě (makro v podrobnostech sestavy, makro v záhlaví sestavy)
  • skupina maker
 • Moduly s příkazy jazyka Visual Basic
  • druhy modulů
  • funkce výpisu celého jména
  • funkce konverze textu do textu bez háčků a čárek
  • funkce kontroly rodného čísla
  • lokální podprogram výpočtu ve větě / výpočtu mezi větami
  • globální podprogram formátování čísla účtu
 • Externí data
  • možnosti exportu a importu
  • Word; Excel; PowerPoint; Access; Visio
  • další aplikace (Project, Outlook, OneNote, Publisher)
  • hypertextové odkazy
 • Nástroje
  • skupina Nástroje; Makro; Relace; Analyzovat; Přesunout data
  • vlastní karta Užitečné
  • práce s navigačním panelem
  • možnosti aplikace Access
  • karta 

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru