Menu

Program semináře 7. 9. 2016

PROGRAM (9,00 - 15,30 HOD)

1. Sjednávání smluv v IT dle NOZ
 • Proces vzniku smouvy dle NOZ, základní zásady
 • Kdo je dle NOZ „odborníkem“ a kdo „slabší smluvní stranou“?
 • Předsmluvní odpovědnost a informační povinnost
 • Zásady „dobré“ kontraktace, časté chyby při uzavírání smluv a rizika z toho plynoucí
 • Změny okolností dle NOZ
 • Jednání o uzavření smlouvy
 • Způsoby a úskalí uzavírání smluv dle NOZ – obchodní podmínky, akceptace s výhradou, potvrzovací dopis
 • Využití obchodních podmínek v praxi
2. NDA – dohoda o mlčenlivosti v IT
 • Předmět mlčenlivosti v IT
 • Koho mlčenlivostí zavázat a na co mlčenlivost vztáhnout
 • Následky porušení a sankce
3. Smlouva o analýze v IT
 • Předmět smlouvy
 • Co je výstupem analýzy, licence k analýze
 • Následky vadné analýzy
4. Rámcová smlouva o vývoji a implementaci SW
 • Proč je důležité vymezení cíle a účelu smlouvy?
 • Formulace předmětu smlouvy
 • Součinnost objednatele a rizika nedostatečné úpravy
 • Zpracovávání implementačního projektu, projektový management
 • Věci a duševní vlastnictví potřebné k implementaci systémového řešení (dodávky a převzetí HW, reklamace, dodržování podmínek výrobců SW)
 • Proč nepodceňovat úpravu školení a dokumentace k dodávanému řešení
 • Jak upravit předání a převzetí – akceptace plnění, postavení objednatele dle NOZ
 • Kdy je vhodné využít escrow – institut úschovy zdrojových kódů
 • Prodlení dodavatele, sankce
 • Úprava odpovědnosti za vady a za škodu, vztah k servisním smlouvám
 • Ukončení smlouvy
5. Licenční smlouva
 • Předmět smlouvy
 • Typy licencí a na co vztáhnout licence
 • Úskalí licenčních smluv ve vztahu k veřejným zakázkám
6. Servisní smlouva a následný rozvoj SW
 • Servisní smlouva a záruka za jakost
 • Předmět smlouvy
 • Kategorizace, řešení a odstraňování incidentů/vad, vhodná úprava oznamování incidentů
 • Úprava odpovědnosti za vadu a za škodu
 • Change management (změnová řízení) a následný vývoj SW
 • Rizika objednatele při nedostatečně sjednaném ukončení smluvního vztahu
7. Outsourcing IT, Cloud computing
 • Migrační smlouva
 • Smlouva SaaS
 • SLA (service level agreement), úroveň služeb a její vyhodnocování
 • Osobní údaje v Cloud computingu
 • Ochrana dat a odpovědnost za data v datových centrech
8. Vývoj SW – zaměstnanci a OSVČ
 • Rizika vývoje SW zaměstnanci a OSVČ
 • Švarcsystém v IT firmách
 • Monitoring práce zaměstnanců a jejich povinnosti ve vztahu k IT
9. Rozsudek ESD aneb možnost legálního prodeje a nákupu použitého SW
 • Doktrína First Sale – vyčerpání autorských práv
 • Rozsudek ESD 2012 UsedSoft vs. Oracle a jeho analýza
 • Podmínky prodeje a nákupu použitého SW
 • Právní jistota firem při prodeji a nákupu použitého SW
Nahoru