Menu

Manažerské semináře

Chcete, aby váš podnik uspěl v konkurenci a byl vždy napřed, pokud jde o inovace? Pouze schopní a kreativní zaměstnanci vám k tomu nestačí. Mají-li mít v práci prostředí, kde se budou moci realizovat, tak potřebují i osvícené vedení.

konference_dotace_EUDobrý manažer totiž dokáže rozpoznat talentované lidi, rozvíjet je a motivovat k tomu, aby přicházeli s inovativními  myšlenkami. Zároveň musí být schopen nahlížet na činnost firmy komplexně, jako na celek, umět plánovat, zvládat sociální komunikaci, řešit problémy a činit finální rozhodnutí.

Pro výkon manažerské pozice je potřeba mít přirozenou autoritu, charisma, schopnost „mířit na cíl“ a zároveň nést zodpovědnost za výsledky. Výhodou jsou samozřejmě zkušenosti v oboru - kromě toho, že manažer dané činnosti rozumí, dokáže si lépe představit, co jednotlivé činnosti obnášejí a s jakými komplikacemi i příležitostmi se při nich zaměstnanci mohou setkat.

Dílčí kompetence, které jsou potřebné pro konkrétní manažerskou pozici, lze samozřejmě rozvíjet.

Nabídka manažerských kurzů

Jak správně řídit zaměstnance se můžete naučit na některém z našich specializovaných seminářů či kurzů. Na výběr jsou webináře, semináře a kombinované dlouhodobé kurzy, které se konají v Praze či Brně. Nabídka přitom není určena jen pro top manažery, kteří řídí podnik na vrcholové úrovni. Cílovými osobami mohou být manažeři na všech úrovních až např. po mistry v dělnických profesích.

Příklady témat, kterým se věnují naše školení

Nabízíme také speciální manažerské semináře ve školství a kurzy pro manažery a úředníky obcí a samospráv.

Nahoru