Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Otevřený seminář

Minikurz rétoriky

Poslouchají mě vůbec? Workshop pro vedoucí pracovníky plný praktických cvičení.

Jako vedoucí pracovník libovolné organizace musíte umět předstoupit před skupinu lidí, něco sdělit, o něčem přesvědčit nebo něco nařídit. Jsou to vaši podřízení, kolegové či klienti. Pokud jste zažili pocit, že ztrácíte jejich pozornost, skáčou vám do řeči, máte trému a nevíte, jak pokračovat, pak je právě pro vás tento seminář plný praktických návodů od špičkového lektora.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Anonymizace údajů a ochrana obchodního tajemství v registru smluv

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s anonymizací při zveřejňování smluv v registru.

Anonymizace osobních údajů a ochrana informací ve smlouvách jsou obvyklým zdrojem nejasností při aplikaci zákona o registru smluv v praxi. Povinné subjekty často neví, co je potřeba „začernit“, co ponechat v textu smlouvy a co musí být v metadatech, jinak smlouva neplatí. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Úterý, 23. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Flexibilní pracovní úvazky aktuálně a s výhledem na rok 2023  

Současná úprava a chystané změny flexibilních pracovních úvazků a home office.

Česká republika musí do letošního srpna transponovat do právního řádu dvě evropské směrnice, jejichž úprava ovlivní zejména některé částečné pracovní úvazky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další alternativní formy zaměstnání. Velmi aktuální je i výkon práce na dálku, tzv. home office, jehož novelizace se rovněž připravuje.

Místo: Online

Termín: Středa, 24. 8. 2022

Více zde

Online seminář

Jak zvládnout na úřadě agresivního klienta

Vyzbrojte se účinnými technikami, jak se agresí nenechat zahnat do kouta.

Doba poznamenaná nejistotami přináší pocity ohrožení. Agrese je pak jednou z typických forem obranné reakce. Úředníci jsou frustrováni, pokud neovládají techniky, jak agresivitu snášet a jak jí čelit.  Zaměříme se proto na účinné techniky, jak pomoci vašim úředníkům zvládnout kontakt s agresorem, a přitom zvládnout vlastní emoce. Vyzkoušíme si, jak regulovat vnitřní napětí a udržet komunikaci bez útoku či sebeponížení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 8. 2022

Více zde

Online kurz

Elektronická spisová služba

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy v elektronické podobě.

Novela zákona o spisové službě a archivnictví ukládá povinnost postupně převést spisovou službu do elektronické podoby. To nutí všechny organizace veřejného sektoru včas a kvalitně se seznámit s problematikou vedení spisové služby s důrazem na elektronizaci těchto agend. Praktická doporučení vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Místo: Online

Termín: 7. 9. 2022 - 9. 9. 2022

Více zde

Online seminář

Výběr a změna poddodavatele veřejné zakázky

Možnosti změn poddodavatele podle aktuální legislativy z pohledu zadavatele i dodavatele.

Změny ve veřejných zakázkách jsou vždy zdrojem rizika ve vtahu k plnění zakázky. Častým zdrojem chyb je změna poddodavatele, ať už jde o náročnější případ s prokazováním jeho kvalifikace nebo bez prokazování. Poddodavatelé veřejných zakázek jsou nyní v hledáčku kontrolních mechanismů i v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku a Bělorusku. Zaměříme se na možnosti výběru a změn poddodavatelů zakázek podle platné legislativy i související rozhodovací praxe.  

Místo: Online

Termín: Úterý, 20. 9. 2022

Více zde

Nahoru