Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Veřejné zakázky a raketový růst cen ve stavebnictví

První pomoc pro zadavatele: jak pružně reagovat na nečekaný nárůst cen na stavebním trhu.

Zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce musí aktuálně řešit nečekané a často velmi složité situace, které bezprostředně souvisejí s bezprecedentním nárůstem cen materiálů, zboží, výrobků a komodit. Objasníme vám, jak máte postupovat v této nestandardní době, abyste neporušili zákon a současně dosáhli úspěšné realizace stavebního díla.

Místo: Online

Termín: Úterý, 9. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky – přehled pokut a sankcí

Přehled nejčastějších chyb v zadávacím řízení ze strany zadavatele i dodavatele, které mohou vyústit v pokuty a sankce.  

Zadávací řízení je formalizovaný proces, v němž každé pochybení může mít nepříjemné následky jak pro dodavatele, tak pro zadavatele. Dodavatelům hrozí zejména vyloučení ze zadávacího řízení, postup zadavatelů je pak pod přísným dohledem všech účastníků, ale především ÚOHS, který má pravomoc ukládat nápravná opatření či pokuty. Zaměříme se na riziková místa zadávacího procesu, kde nejčastěji dochází k chybám a která vedou k pokutám a sankcím.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Nákup energií pod tlakem zdražování

Právě teď potřebujete restartovat vaše nákupní strategie v oblasti energií, poraďte se s odborníkem.

Všechny organizace jsou nyní pod ekonomickým tlakem zajistit nákup elektřiny a plynu za snesitelnou cenu a přitom transparentně. To je v současné situaci mimořádně obtížné. Lze využít klasický nákup u vysoutěženého dodavatele, další možností je nakupovat na specializovaných energetických burzách. Představíme výhody i rizika nákupu energií a soustředíme se i na otázky žhavé současnosti spojené s krachem některých dodavatelů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 12. 2021

Více zde

Nahoru