Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Získejte odbornost a staňte se ceněným zaměstnancem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a právně upravené agendy, která je navíc přísně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 14. 5. 2021 - 25. 6. 2021

Více zde

Online seminář

Hodnoticí kritéria ve vazbě na kvalitu ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehledně shrneme zákonem stanovené požadavky a možnosti nastavení hodnoticích kritérií včetně hojně diskutovaných kvalitativních kritérií. Ukážeme, jak kritéria správně, a přitom výhodně formulovat v zadávací dokumentaci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 27. 5. 2021

Více zde

Online seminář

Změny ve veřejných zakázkách – nové právní regulace 2021

Velká novela ZZVZ, nová povinnost společensky odpovědného zadávání a nový způsob zjišťování skutečného majitele.

Rok 2021 přinesl a pravděpodobně ještě přinese řadu zásadních změn v právní regulaci zadávání veřejných zakázek. Změny významně dopadají na zavedené postupy zadavatelů a nutí je vše podrobit důsledné revizi, navíc často bez dostatečného prostoru na přípravu. V rámci semináře vám poskytneme souhrnné informace o všech změnách, které v posledních měsících nastaly i o těch, které chystá velká novela.

Místo: Online

Termín: Úterý, 8. 6. 2021

Více zde

Nahoru