Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Výběr BIM projektanta ve veřejných zakázkách

Seznamte se s výhodami BIM a vyberte pro vaši zakázku toho nejlepšího projektanta.

Chcete-li pro váš stavební projekt vybrat kvalitního projektanta, měli byste se zaměřit na nový trend BIM neboli informační management staveb. Digitalizace stavebních zakázek je trendem současnosti, především vám ale jako zadavateli zajistí průběžný přehled o vývoji stavební zakázky a ušetří finanční prostředky za úpravy a vícepráce. Na konkrétních příkladech ukážeme výhody BIM, doporučíme, jak vybrat projektanta, a vše zasadíme do legislativního rámce veřejných zakázek.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Referent veřejných zakázek

Staňte se odborníkem, který ovládá celý proces zadání a realizace veřejné zakázky včetně novinek plynoucích z novely.

Každá veřejná organizace zadáním veřejné zakázky vstupuje na tenký led vysoce odpovědné a zákonem střežené agendy, která je navíc důkladně kontrolována i sankcionována. Pokud nechce být vaše organizace u každé zakázky závislá na drahých právních kancelářích, je užitečné vyškolit si vlastního interního odborníka, který při zadávání a realizaci VZ obstará samostatně a spolehlivě všechny nebo většinu potřebných úkonů.

Místo: Online

Termín: 17. 2. 2023 - 17. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost se nyní očekává na přelomu jara a léta 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Školní stravování v ZŠ a MŠ z pohledu veřejných nákupů

Příprava školních obědů – to nejsou jen finance a chutě dětí, ale také zákon o zadávání veřejných zakázek.

Při nákupu potravin pro přípravu školních obědů je třeba vybalancovat přísné normy, omezené finance, požadavky na kvalitní suroviny a také chutě dětí, a to není vůbec jednoduchý úkol. Chcete-li postupovat v souladu s aktuálně platnou legislativou a evropským trendem udržitelných nákupů surovin, nabízíme vám doporučení přímo z praxe zakázkářky a metodičky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Příprava a povolování staveb dle nového stavebního zákona

Dopady nového stavebního zákona na plánování a přípravu investičních akcí.

Příprava staveb je obtížnější než kdykoliv dřív. Přes veškeré nejistoty je uváděn do praxe nový stavební zákon, přičemž pro investory vyhrazených staveb je nový postup závazný již od 1. 7. 2023. Současně roste tlak na digitalizaci řízení a procesů ve stavebnictví. Doporučíme, jak se na změny nejlépe připravit a jak vybalancovat náročné přechodné období, a to i s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru.  

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak nastavit kvalifikační kritéria ve veřejné zakázce

Možnosti dodavatele při prokazování kvalifikace ve veřejné zakázce.

Stanovením kvalifikačních požadavků může zadavatel zásadně vymezit účast dodavatelů. Tím spíš je třeba postupovat striktně dle zákona, odchylka může vést ke zpochybnění férovosti celé soutěže. Přehledně shrneme zákonem stanovené limity kvalifikačních požadavků včetně připravovaných změn v aktuální novele ZZVZ a na příkladech z praxe doporučíme správné postupy.

Místo: Online

Termín: Úterý, 21. 3. 2023

Více zde

Nahoru