Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Lhůty a plynutí času ve veřejných zakázkách

Znáte všechny lhůty ve veřejných zakázkách a pravidla pro jejich počítání?

Ďábel je ukryt v detailu – zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje u řady úkonů dodržení lhůt a termínů. Jejich nedodržení zadavatelem může vést k aktivaci ochranných mechanismů ze strany dodavatele. Totéž platí i naopak. Zaměříme se na tato sporná místa spojená s počítáním času, na termíny podávání námitek i na lhůty spojené se změnami zadávací dokumentace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 5. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Zveřejňování ceny veřejné zakázky v registru smluv

Kdy a jakým způsobem správně zveřejnit cenu veřejné zakázky v registru smluv.

Jako zadavatel veřejných zakázek a zároveň subjekt povinný zveřejňovat smlouvy v registru smluv stojíte často před nejasnostmi, které jsou spojeny se zveřejňováním ceny zakázky. Problémy činí často už stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, mnoho otazníků je také nad různými specifickými případy, kdy je cena rozložena v čase nebo není ve smlouvě jasně uvedena.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 19. 8. 2021

Více zde

Online seminář

Kontroly veřejných zakázek a jak se na ně připravit

Praktické návody, jak projít kontrolou veřejných zakázek včetně zakázek na dotované projekty.

Aplikace stávajícího zákona č. 134/2016 Sb. přináší řadu problémů, které se mohou projevit právě při kontrole veřejné zakázky. Specifické požadavky a zároveň i rizika jsou spojeny se zakázkami u dotovaných projektů, kdy může kontrola skončit až odebráním dotace. Nabízíme vám zkušenosti z různých typů kontrol veřejných zakázek a praktické příklady.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 30. 8. 2021

Více zde

Nahoru