Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Možnosti změn smluv ve veřejných zakázkách

… s ohledem na inflaci s dramatickými nárůsty cen a dopady válečného konfliktu na Ukrajině.

Změny smluv v průběhu zadávacího řízení a realizace VZ byly pro zadavatele i dodavatele vždy oříškem. Tím spíš to platí nyní při raketovém růstu cen. Jak se s tím vypořádat při přípravě a realizaci zadávacího řízení? A jak měnit smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky? Na mnoha příkladech ukážeme možnosti změn smluv z legislativního i praktického hlediska.  

Místo: Online

Termín: Středa, 5. 10. 2022

Více zde

Online seminář

Jak se vypořádat s námitkami ve veřejných zakázkách

Dodavatel potřebuje námitky správně připravit a zadavatel o námitkách správně rozhodnout.

Podání námitek dodavatelem i rozhodnutí o podaných námitkách zadavatelem jsou zásadními okamžiky předurčujícími konečný výsledek zadávacího řízení. Podání námitek musí být učiněno včas, ve správné formě a s přesvědčivým odůvodněním. Legislativní požadavky, které je třeba v procesu podávání námitek dodržet, jsou rozptýleny napříč zákonnými ustanoveními, proto oceníte jejich praktický přehled a související doporučení.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 13. 10. 2022

Více zde

Nahoru