Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Referent správy majetku

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete mít jistotu, že to váš člověk dělá správně?

Konečnou odpovědnost za hospodaření s majetkem nese vedení organizace. A právě referent správy majetku je tou klíčovou osobou, která musí garantovat statutárnímu zástupci, že náročnou agendu správy majetku bezpečně ovládá.  Namátkou: jak spravovat majetek se znalostí právních a účetních předpisů, jak s majetkem disponovat, jak ho zařazovat, udržovat, vyřazovat, prodávat a kdy likvidovat. Získejte jistotu správného postupu a vyšlete svého referenta majetku na expertní kurz.

Místo: Praha

Termín: 10. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Manažer kybernetické bezpečnosti

IT bezpečnost není o systémech, ale o správném nastavení procesů, řádně vedené dokumentaci a řízení rizik.

Kybernetické útoky na zdravotnické a další subjekty prokázaly, že nejen veřejné instituce, ale ani firmy nejsou dostatečně chráněny proti útokům, jejichž počty každoročně vzrůstají. Zavirované sítě, blokované počítače, žádosti o výkupné jsou výsledkem podcenění rizik a nedostatečného nastavení úrovně zabezpečení. Přesvědčíme vás, že můžete významně zapracovat na IT bezpečnosti vaší organizace bez velkých nákladů a investic.

Místo: Praha

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Specialista archivní a spisové služby

Pro ty, kteří musí spravovat dokumenty v intencích nejnovější závazné legislativy a chtějí to dělat správně a efektivně.

Seznámíme Vás s problematikou vedení spisové služby a archivní správou dokumentů v organizacích veřejného sektoru. Tato činnost je vyžadována zákonem o archivnictví a spisové službě a dalšími prováděcími předpisy. Praktický kurz reaguje na situaci, kdy nikoli ve všech těchto organizacích jsou zaměstnáni vyškolení specialisté. Zajistěte si i pro vaši organizaci správné vedení archivní a spisové služby bez rizika chyb a sankcí.

Místo: Praha

Termín: 20. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, ale potřebujete se bezpečně orientovat v rozpočtu a financích Vaší organizace?

Pro efektivní řízení veřejné organizace je nezbytné porozumět zákonitostem finančního řízení. Pokud jste statutárním orgánem, členem vedení nebo manažerem, potřebujete chápat co, kdy a proč vám „váš“ ekonom či zřizovatel říká, předkládá anebo dává podepsat. Naučíme vás číst v základních ekonomických dokumentech a objasníme vám klíčové souvislosti, které mají zásadní vliv na ekonomickou situaci vaší organizace.

Místo: Praha

Termín: 22. 10. 2021 - 3. 12. 2021

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců v organizaci z technického IT pohledu

Přehled aktuálních trendů v legálním monitoringu zaměstnanců z pohledu technologií.

Moderní technologie umožňují neustálý přehled o našem životě a činnostech. Jejich využití při sledování práce a výkonu zaměstnanců v organizacích veřejného sektoru se tak nabízí. Jaké jsou současné IT možnosti monitoringu pracovníků? Ukážeme si, co dnes dokáže technika a zároveň zmíníme, kde technika může narazit na zákonné mantinely ochrany soukromí.

Místo: Online

Termín: Úterý, 26. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

Péče řádného hospodáře vyžaduje zodpovědné nakládání s majetkem. Chcete se ujistit, že to děláte správně?

Chyby v evidenci majetku a při nakládání s ním mohou být významné nejen z účetního hlediska, ale také proto, že organizace spravuje cizí majetek. Porušení péče řádného hospodáře může být pak kvalifikováno i jako trestný čin. Základním předpokladem správného vedení majetku jsou znalosti správných postupů.  Nabízíme vám praktická doporučení, jak systematicky dostát veškerým povinnostem, které s evidencí majetku souvisejí.

Místo: Praha

Termín: Středa, 27. 10. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Spisový a skartační řád a plán – jak je vytvořit a používat

Praktický návod na vytvoření spisového a skartačního řádu pro bezchybnou správu dokumentů ve vaší organizaci.

Spisový a skartační řád je strategický dokument pro zajištění kvalitního výkonu spisové služby u veřejnoprávních subjektů. Spisový řád a jeho nedílná příloha spisový plán navíc nabývají na významu v souvislosti s povinnostmi dle nařízení GDPR i s pokračujícím rozvojem e-Governmentu. Pokud jsou dobře sestaveny, zajišťují efektivní a zcela bezpečnou manipulaci s dokumenty. Přijďte se inspirovat, jak má příslušný řád a plán vypadat a jak je používat v praxi.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 2. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Technické zhodnocení majetku – návodně

Posoudit, zda se jedná o opravu majetku nebo technické zhodnocení, není snadné. Dopady nesprávného rozhodnutí jsou však závažné.

Vyměnili jste ve firmě staré vybavení za nové? A teď pozor – jedná se o technické zhodnocení majetku, nebo o jeho opravu? Oba pojmy od sebe často dělí jen tenká hranice, ale z účetního a daňového hlediska se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. Ukážeme vám, jak správně posoudit rekonstrukci, modernizaci či stavební úpravy, a provedeme vás jejich účetními a daňovými dopady.

Místo: Online

Termín: Úterý, 2. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Best Value a hodnoticí kritéria ve veřejných zakázkách

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nejvýhodnější nabídku.

Hodnocení podaných nabídek v zadávacím procesu je procesem velmi citlivým na správné nastavení kritérií – nepřesnosti a chyby vedou ke špatnému výběru nebo, v krajním případě, až ke zrušení celého řízení. Přehled zákonem stanovených požadavků nastavení hodnoticích kritérií doplníme hojně diskutovanými metodami Best Value a Design-Build a možnostmi i omezeními v případě hodnocení „na kvalitu“.

Místo: Brno

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Odborná konference

Nový stavební zákon: 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko

Nový systém • změny kompetencí • jiné povolovací procesy • dopady na územní plánování • digitalizace.

Nový stavební zákon prošel schválením a je již platný. Nyní je třeba se přenést přes všechny kontroverze a seznámit se v klidu s jeho obsahem. Změny, které přináší, budou pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek velmi radikální. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení. Budou všechna očekávání naplněna?

Místo: Praha

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv

Kontroly stále odhalují neplatně zveřejněné smlouvy. Chybí přílohy, metadata, chybuje se v použití formátu.

Přinášíme vám souhrnný přehled možných závad a jejich následků při zveřejňování smluv v registru. Chybějící dodatky smluv a přílohy, nevhodný formát či „křivé skeny papíru“ patří k nejčastějším pochybením. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Místo: Online

Termín: Středa, 3. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Best Value, soutěžení na kvalitu a hodnoticí kritéria

Jak správně nastavit hodnoticí kritéria a získat tak nikoli nejlevnější, ale nejvýhodnější nabídku.

Pokud zůstává rozhodujícím kritériem veřejných zakázek nejnižší cena, často to může vést k realizaci zakázky v nižší kvalitě. Chcete-li však soutěžit „na kvalitu“, je pro vás klíčové správně nastavit metodiku výběru kritérií. Provedeme vás úskalím přípravy zadávacích podmínek s důrazem na kvalitu včetně nastavení vhodných hodnoticích kritérií. Jednou z prosazujících se metod, na kterou se zaměříme, je tzv. Best Value Approach.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Pracovní doba – aktuálně a s výhledem na rok 2022

Jak při evidenci pracovní doby vyhovět potřebám vaší organizace a zároveň splnit nároky aktuální legislativy.

Volná pracovní doba, pracovní cesty, flexibilní úvazky, home office, přesčasy či pohotovost – nic z toho nezbavuje zaměstnavatele povinnosti evidovat zaměstnancům veškerou pracovní dobu. Jak tedy při evidenci pracovní doby vyhovět současné situaci i specifickým potřebám vaší organizace a nenechat se přitom nachytat poučeným zaměstnancem, odbory nebo inspektorátem práce?

Místo: Brno

Termín: Čtvrtek, 4. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Brno

Termín: Pondělí, 15. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Nový zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

Získejte přehled o nových povinnostech u všech typů technických zařízení ve vašich budovách a na pracovištích.

V červnu letošního roku byl definitivně schválen dlouho očekávaný zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon významně změní pravidla pro provoz vyhrazených technických zařízení, provádění revizí a požadavků na odbornou způsobilost pro obsluhu a práci na těchto zařízeních. Seznámíme vás se všemi novinkami, které v této oblasti nastanou.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 23. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Inventarizace – jak ji správně provést

Jak se připravit na inventarizaci majetku a závazků podle aktuálně platných předpisů.

Inventarizace je nezbytnou součástí kontrolního systému každé veřejné instituce, přitom pochybení v této oblasti patří k nejčastějším nálezům kontrolních orgánů. Poradíme, jak se připravit na nadcházející inventury majetku v návaznosti na novelu inventarizační vyhlášky. Neopomeneme zmínit správné sestavení plánu inventur, povinnosti členů inventarizačních komisí i jak správně provést tzv. zjednodušenou inventuru.

Místo: Praha

Termín: Středa, 24. 11. 2021

Více zde

Online seminář

Veřejné zakázky – přehled pokut a sankcí

Přehled nejčastějších chyb v zadávacím řízení ze strany zadavatele i dodavatele, které mohou vyústit v pokuty a sankce.  

Zadávací řízení je formalizovaný proces, v němž každé pochybení může mít nepříjemné následky jak pro dodavatele, tak pro zadavatele. Dodavatelům hrozí zejména vyloučení ze zadávacího řízení, postup zadavatelů je pak pod přísným dohledem všech účastníků, ale především ÚOHS, který má pravomoc ukládat nápravná opatření či pokuty. Zaměříme se na riziková místa zadávacího procesu, kde nejčastěji dochází k chybám a která vedou k pokutám a sankcím.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 25. 11. 2021

Více zde

Otevřený seminář

Jak účtovat a vykazovat dotace ve veřejném sektoru

Účetní a daňové náležitosti čerpání dotací u organizací veřejného sektoru.

Jako organizace veřejného sektoru jste příjemcem různých typů dotací. Pro správné zaúčtování čerpaných dotací potřebujete znát rozpočtová pravidla, účetní a daňové předpisy, legislativu související se zveřejňováním dotací a mnoho dalších zákonů. Seminář přehledně shrne všechny účetní a daňové souvislosti spojené s čerpáním dotací.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 7. 12. 2021

Více zde

Online kurz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v době (post)covidové

Nové skutečnosti a povinnosti, ochrana citlivých údajů v novém kontextu – vše pro re-audit GDPR ve vaší organizaci.

Doba „covidová“ přinesla obrovské změny i do oblasti zpracování osobních údajů. Dočasná krizová opatření se stala novým standardem. Běžně jsme začali komunikovat online a pracovat z domova, často bez dostatečného zabezpečení. Po návratu na pracoviště vyvstaly otázky, jak naložit s informacemi z testování zaměstnanců, případně informacemi o očkování zaměstnanců. Zajistěte si souhrnný přehled, co vše a jak nově ošetřit v souladu se zákonem i s aktuálními judikáty a výklady ÚOOÚ.

Místo: Online

Termín: 8. 12. 2021 - 10. 12. 2021

Více zde

Online seminář

Nákup energií pod tlakem zdražování

Právě teď potřebujete restartovat vaše nákupní strategie v oblasti energií, poraďte se s odborníkem.

Všechny organizace jsou nyní pod ekonomickým tlakem zajistit nákup elektřiny a plynu za snesitelnou cenu a přitom transparentně. To je v současné situaci mimořádně obtížné. Lze využít klasický nákup u vysoutěženého dodavatele, další možností je nakupovat na specializovaných energetických burzách. Představíme výhody i rizika nákupu energií a soustředíme se i na otázky žhavé současnosti spojené s krachem některých dodavatelů.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 12. 2021

Více zde

Nahoru