Vzdělávací dlouhodobé kurzy - Seminaria

Menu

Vícedenní kurz

Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy

Nevystudovali jste ekonomickou školu, ale potřebujete se bezpečně orientovat v rozpočtu a financích Vaší organizace?

Pro efektivní řízení veřejné organizace je nezbytné porozumět zákonitostem finančního řízení. Pokud jste statutárním orgánem, členem vedení nebo manažerem, potřebujete chápat co, kdy a proč vám „váš“ ekonom či zřizovatel říká, předkládá anebo dává podepsat. Naučíme vás číst v základních ekonomických dokumentech a objasníme vám klíčové souvislosti, které mají zásadní vliv na ekonomickou situaci vaší rozpočtové či příspěvkové organizace.

Místo: Praha

Termín: 4. 9. 2020 - 20. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Manažer sociálních sítí 2021

Chcete umět spravovat sociální sítě, anebo vědět jak úkolovat ty, kteří je mají spravovat pro vás?

Facebook je médium, které denně používá 6 milionů Čechů. Otvírá se tak obrovský prostor pro prezentaci výrobků a služeb. Na paty mu zároveň dýchá rostoucí popularita Instagramu. Protože se pravidla na sítích dynamicky mění, je třeba pracovat s aktuálními informacemi. Získejte know-how, jak na Facebooku a Instagramu v roce 2021 účinně komunikovat vaši značku, produkty či jak řešit s klienty jejich náměty i stížnosti. To vše na kurzu zvládnete přehledně, prakticky a zábavnou formou.

Místo: Brno

Termín: 25. 9. 2020 - 20. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Finanční plánování pro inteligentní firmu

Sestavení finančního plánu má přesná pravidla. Bez precizních znalostí bude firma plout náhodně - jako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančního plánování je v tom, že různé podniky si vykládají obsah finančního plánu velmi různě. Často přitom nerespektují základní pravidla. V takovém případě nemůže být jejich finanční plán oporou rozhodování ani oporou řízení podniku. Finanční plánování je systematická disciplína technického rázu, při níž je třeba dodržovat principy a řadu propojení. Tuto náročnou disciplínu zvládnete díky intenzivnímu třídennímu studiu se špičkovým odborníkem.

Místo: Praha

Termín: 2. 10. 2020 - 13. 11. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Podnikový energetik - chytré řízení spotřeby energií

Využijte nástroje pro řízení úspory podnikových energií v kontextu technických možností, legislativních požadavků a finančních pobídek.

Profese podnikového energetika je často opomíjená, přitom odborník hodný toho jména může firmě soustavně přinášet rozsáhlé úspory jak v rámci samotných nákladů na energie, tak i v rámci výrobních či personálních nákladů. V kurzu se seznámíte nejen se všemi povinnostmi dle aktuální energetické legislativy, ale získáte též konkrétní návody na aplikaci energetických úspor včetně užitečných tipů na finanční pobídky.

Místo: Brno

Termín: 23. 10. 2020 - 4. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Správce online prezentace školy

Jak tvořit a řídit školní web, Facebook a Instagram včetně demonstrace nejlepších školních webů v Česku.

Škola si těžko může dovolit marketingového externistu, který by jí zajistil propagaci a PR na klíč. Nezbývá než na to jít chytře a svépomocí. Hlavní výzvu přitom představuje online komunikace s veřejností, žáky a rodiči. Na kurzu váš pracovník zodpovědný za tuto oblast pochopí, jaké sociální sítě používat pro jednotlivé cílové skupiny, jak zmodernizovat školní web a jak do všech těchto aktivit smysluplně zapojit i další pedagogy, žáky a studenty.

Místo: Praha

Termín: 2. 11. 2020 - 14. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty

To nejpodstatnější ze zákoníku práce pro mzdovou a personální praxi včetně řady změn z velké novely od 1. 1. 2021.

Znalost zákoníku práce je pro správné vedení mzdové a personální agendy zásadní. Do výpočtů mezd a další pracovněprávní agendy nyní vstupuje rozsáhlá novela zákoníku práce s celou řadou ustanovení účinných od 1. 1. 2021.  V rámci kurzu vás provedeme jednotlivými dotčenými oblastmi a prakticky procvičíme všechny výpočty, které se týkají mzdové oblasti.

Místo: Praha

Termín: 6. 11. 2020 - 11. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Rozpočtování staveb

Pro rozpočtáře: jak sestavit rozpočet stavby znalostně a přesně.

Vytvořit rozpočet na stavební projekt je komplikovaná dovednost, která vyžaduje hluboké znalosti stavebnictví i ekonomiky. A také řadu zkušeností s průběhem samotné stavby.  Navíc často jde o komplexní projekty, v jejichž rámci dochází v čase k mnoha změnám, včetně těch finančních. Získejte jistotu při tvorbě kvalitních rozpočtů bez rizika chyb. Vyplatí se to.

Místo: Praha

Termín: 6. 11. 2020 - 11. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Stavbyvedoucí - řízení stavby profesionálně

Vaši stavbyvedoucí u nás získají přehled o všech povinnostech a odpovědnostech, které mají na stavbách.

Pozice stavbyvedoucího vyžaduje řadu specializovaných znalostí. Nad rámec odborného řízení stavby její stavbyvedoucí zodpovídá rovněž za dodržování bezpečnosti práce, smluvních podmínek projektu, finančních kalkulací, za řízení víceprací či za vztahy se zaměstnanci, dodavateli a investorem. Na kurzu vybavíme vaše stavbyvedoucí znalostmi o všech důležitých aspektech a mantinelech jejich práce, které se na stavebních fakultách a průmyslovkách neučí.

Místo: Brno

Termín: 10. 11. 2020 - 11. 1. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Právo v praxi ředitelky mateřské školy

Zorientujte se v nejčastějších právních otázkách specificky pro řízení mateřské školy.

Funkce ředitelky mateřské školy přináší množství různorodých situací, přičemž na většinu z nich pamatují právní předpisy. Bohužel, ne vždy je lze odhadnout selským rozumem. Vaše pravomoci jsou široké, ale vztahy ke škole, jejím zaměstnancům, žákům a rodičům jsou legislativou přesně vymezené a jejich překročení sankcionované. Kurz vás provede komplexem právních předpisů pro bezpečný výkon ředitelské funkce.

Místo: Praha

Termín: 13. 11. 2020 - 11. 12. 2020

Více zde

Vícedenní kurz

Poruchy chování ve škole

Minimum pro pedagogy, jak na poruchy chování v běžné třídě.

Žáci s poruchou emocí a chování jsou pro pedagogy v současné inkluzivní škole velikou zátěží. Jak čelit této zátěži a jak co nejlépe prospět těmto žákům i ostatním žákům ve třídě budeme řešit ve třech setkáních a průběžném samostudiu. Dojde i na otvírání a řešení konkrétních zátěžových situací z vlastní praxe frekventantů kurzu.

Místo: Praha

Termín: 23. 11. 2020 - 11. 1. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Odpadové hospodářství v obci

Připravte se včas na nové požadavky oběhového hospodářství a získejte i ekonomické benefity.

Nová odpadová legislativa bude od příštího roku vytvářet tlak na města a obce v oblasti hospodaření s komunálními odpady směrem odklonit jej od skládkování. Jak na to a jaké strategie zvolit? V rámci kurzu budou mít zástupci obcí možnost analyzovat situaci svého hospodaření s odpady. Budou tak schopni lépe zacílit kroky, na které je třeba se soustředit. Čím dříve, tím lépe.

Místo: Praha

Termín: 27. 11. 2020 - 5. 2. 2021

Více zde

Vícedenní kurz

Specialista pro transferové ceny

Jak nastavovat, aktualizovat a obhajovat při kontrole převodní ceny v rámci skupiny podniků.

Převodní ceny jsou v posledních letech jedním z hlavních témat, na která se v rámci své kontrolní činnosti zaměřují finanční úřady po celém světě včetně České republiky. Postupy, jak mají spojené osoby své vnitroskupinové transakce správně oceňovat, prochází neustále vývojovými změnami specifikovanými jak dokumenty OECD a Evropské unie, tak závaznými metodickými materiály, které průběžně vydává naše Finanční správa.

Místo: Praha

Termín: 11. 12. 2020 - 1. 2. 2021

Více zde

Nahoru