Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Reporting a controlling pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom, a to je nejdůležitější, chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 9. 12. 2022 - 27. 1. 2023

Více zde

Online kurz

Profesionální asistent/ka ředitele

Jak silná má být pravá ruka Vašeho sekretariátu.

Asistentka (nebo také office manažer či sekretářka) je převodní pákou mezi ředitelem na straně jedné, zaměstnanci firmy na straně druhé a dodavateli či zákazníky na straně třetí. Poskytněte této své pravé ruce profi nástroje, které jí dodají jistotu v běžných i nestandardních situacích. Váš asistent či asistentka na kurzu získá návody, jak třídit a prioritizovat množství úkolů, komunikovat napříč organizací i s klienty a nepodlehnout stresu. A to vše za podpory chytrých SW nástrojů.

Místo: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nové dotační příležitosti pro firmy v roce 2023

Nenechte si ujít finanční prostředky z nových dotačních programů, které jsou k dispozici právě teď.

I v roce 2023 můžete k finančnímu pokrytí rozvoje vašich podnikatelských aktivit využít prostředky z dotačních programů nového období. Jedná se v první řadě o velmi aktuální úspory energií, ale zajímavé příležitosti nabízí nový OP TAK také k pokrytí nákladů na digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Získejte přehled o nových možnostech i doporučení na míru vašim potřebám.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Jednatelem firmy pro začínající

To nejdůležitější z práva, daní a účetnictví, co jako jednatel potřebujete vědět pro úspěšné výkon své funkce.

Odpovědnost jednatele společnosti je rozsáhlá a začínající jednatelé si při přebírání této funkce často nebývají vědomi všech právních a ekonomických rizik a důsledků. Kurz přináší komplexní pohled na postavení jednatele ve společnosti a jeho práva, povinnosti a odpovědnosti při výkonu funkce. V průběhu kurzu nahlédneme i do účetních výkazů a poradíme, na co si dát pozor při uzavírání smluv za společnost a při schvalování účetních závěrek.

Místo: Online

Termín: 23. 2. 2023 - 30. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Valné hromady a rozdělování zisku

Řádně provedená valná hromada je stavebním kamenem každé společnosti, správné rozdělení zisku pak základní motivací společníků.

Rok 2022 přinesl v oblasti práva obchodních korporací významné změny, které mají vliv na realizaci valných hromad i na rozhodování při nakládání se ziskem společnosti. Projdeme související legislativní požadavky s důrazem na aktuální změny. Znalost zákonných podmínek se vyplatí, sankce za porušení jsou přísné.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost se nyní očekává na přelomu jara a léta 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Inflační doložka ve smlouvě – jak ji správně použít

V nepředvídatelné době slouží inflační doložka jako neocenitelný pomocník při ochraně hodnot – naučte se ji používat správně.

Inflační doložka se využívá jako jeden z institutů k zajištění hodnoty poskytovaného plnění. Často se lze setkat s jejím užitím v nájemní smlouvě, ale tím se ani zdaleka nevyčerpává. Při přípravě inflační doložky se vyplatí dobře určit, jaký má mít efekt, a podle toho inflační doložku řádně připravit. Neplatné inflační doložky nejsou výjimkou. Na semináři si ujasníte, v jakých případech vám inflační doložka významně pomůže a jak ji správně naformulovat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 3. 2023

Více zde

Nahoru