Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Profesionální asistent/ka ředitele

Jak silná má být pravá ruka Vašeho sekretariátu.

Asistentka (nebo také office manažer či sekretářka) je převodní pákou mezi ředitelem na straně jedné, zaměstnanci firmy na straně druhé a dodavateli či zákazníky na straně třetí. Poskytněte této své pravé ruce profi nástroje, které jí dodají jistotu v běžných i nestandardních situacích. Váš asistent či asistentka na kurzu získá návody, jak třídit a prioritizovat množství úkolů, komunikovat napříč organizací i s klienty a nepodlehnout stresu. A to vše za podpory chytrých SW nástrojů.

Místo: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2023

Daňové, sociální a právní souvislosti vysílání pracovníků a změny pravidel v mezinárodní silniční dopravě.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vám ukládá mezinárodní i české právo, účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020. Budeme se věnovat i změnám pravidel pro přeshraniční poskytování služeb v silniční dopravě platným od února 2022.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely zákona o elektronických komunikacích.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Pracovnělékařské služby a kategorizace prací v roce 2023

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance aktuálně od 1. 1. 2023.

Zajištění pracovnělékařských služeb tvoří významnou část povinností každého zaměstnavatele. Jejich povaha a rozsah přitom závisí na charakteru činnosti zaměstnavatele a kategorizaci jednotlivých prací vykonávaných zaměstnanci. Poskytneme vám ucelený přehled v této oblasti pracovního práva a seznámíme vás se všemi změnami od ledna 2023.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty

To nejpodstatnější ze zákoníku práce pro mzdovou a personální praxi včetně aktuálně připravovaných novelizačních změn.

Znalost zákoníku práce je pro správné vedení mzdové a personální agendy zásadní. Do výpočtů mezd a další pracovněprávní agendy nedávno vstoupila další rozsáhlá novela zákoníku práce s celou řadou ustanovení.  V rámci kurzu vás provedeme jednotlivými dotčenými oblastmi a prakticky procvičíme všechny výpočty, které se týkají mzdové oblasti.

Místo: Online

Termín: 27. 2. 2023 - 3. 4. 2023

Více zde

Nahoru