Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online seminář

Vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2023

Daňové, sociální a právní souvislosti vysílání pracovníků a změny pravidel v mezinárodní silniční dopravě.

Důsledky revidované směrnice EU o vysílání pracovníků mohou výrazně ovlivnit vaše náklady i administrativní zátěž spojenou s vysíláním pracovníků. Shrneme přehledně povinnosti, které vám ukládá mezinárodní i české právo, účetní a sociální systémy platné v současnosti i změny, které nastaly od 30. července 2020. Budeme se věnovat i změnám pravidel pro přeshraniční poskytování služeb v silniční dopravě platným od února 2022.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely zákona o elektronických komunikacích.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Jak žádat o náhradu škody při pochybení finančního úřadu

V jakých případech a jakým způsobem požadovat odškodnění za pochybení nebo nezákonný postup finančního úřadu.

Kroky finančního úřadu směrem k daňovému subjektu mohou být v některých případech chybné či dokonce nezákonné. Daňovému subjektu tak mohou způsobit i značné škody. Neoprávněnému jednání finančního úřadu se postižený daňový subjekt může účinně bránit a získat finanční kompenzaci nebo náhradu. Na semináři zjistíte, která pochybení finančních úřadů jsou nejčastější, jaké nároky v takové situaci jako daňový subjekt máte a jakým způsobem se těchto nároků domoci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Pracovnělékařské služby a kategorizace prací v roce 2023

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance aktuálně od 1. 1. 2023.

Zajištění pracovnělékařských služeb tvoří významnou část povinností každého zaměstnavatele. Jejich povaha a rozsah přitom závisí na charakteru činnosti zaměstnavatele a kategorizaci jednotlivých prací vykonávaných zaměstnanci. Poskytneme vám ucelený přehled v této oblasti pracovního práva a seznámíme vás se všemi změnami od ledna 2023.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Monitoring zaměstnanců versus ochrana jejich soukromí

Jaké jsou zákonné limity pro sledování zaměstnanců a co hrozí za jejich porušení.

Při monitoringu zaměstnanců, jakkoli je právem zaměstnavatele, se můžete snadno dostat do střetu s právy zaměstnanců na soukromí a ochranu osobních údajů. Poradíme, jak se zorientovat v zákoníku práce a dalších souvisejících předpisech. Zaměříme se také na aktuální téma monitoringu zaměstnanců při výkonu práce z domova.

Místo: Online

Termín: Středa, 22. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Jednatelem firmy pro začínající

To nejdůležitější z práva, daní a účetnictví, co jako jednatel potřebujete vědět pro úspěšné výkon své funkce.

Odpovědnost jednatele společnosti je rozsáhlá a začínající jednatelé si při přebírání této funkce často nebývají vědomi všech právních a ekonomických rizik a důsledků. Kurz přináší komplexní pohled na postavení jednatele ve společnosti a jeho práva, povinnosti a odpovědnosti při výkonu funkce. V průběhu kurzu nahlédneme i do účetních výkazů a poradíme, na co si dát pozor při uzavírání smluv za společnost a při schvalování účetních závěrek.

Místo: Online

Termín: 23. 2. 2023 - 30. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Valné hromady a rozdělování zisku

Řádně provedená valná hromada je stavebním kamenem každé společnosti, správné rozdělení zisku pak základní motivací společníků.

Rok 2022 přinesl v oblasti práva obchodních korporací významné změny, které mají vliv na realizaci valných hromad i na rozhodování při nakládání se ziskem společnosti. Projdeme související legislativní požadavky s důrazem na aktuální změny. Znalost zákonných podmínek se vyplatí, sankce za porušení jsou přísné.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Co přináší, aneb připravte se včas na rozsáhlé změny ve veřejných zakázkách.

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje úspěšně poslaneckou sněmovnou a její účinnost se nyní očekává na přelomu jara a léta 2023. Novela přináší celou řadu významných změn s dopady do praxe dodavatelů i zadavatelů, na které se potřebujete včas připravit. Nenechte si ujít aktuální seminář s dostatečným prostorem pro všechny vaše dotazy.

Místo: Online

Termín: Středa, 1. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Inflační doložka ve smlouvě – jak ji správně použít

V nepředvídatelné době slouží inflační doložka jako neocenitelný pomocník při ochraně hodnot – naučte se ji používat správně.

Inflační doložka se využívá jako jeden z institutů k zajištění hodnoty poskytovaného plnění. Často se lze setkat s jejím užitím v nájemní smlouvě, ale tím se ani zdaleka nevyčerpává. Při přípravě inflační doložky se vyplatí dobře určit, jaký má mít efekt, a podle toho inflační doložku řádně připravit. Neplatné inflační doložky nejsou výjimkou. Na semináři si ujasníte, v jakých případech vám inflační doložka významně pomůže a jak ji správně naformulovat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak správně účtovat a zdanit majetek

Vše pro legislativně správné a finančně odpovědné zacházení s majetkem v soukromém sektoru.

Životní cyklus hmotného i nehmotného majetku ve firmě je provázen řadou účetních operací, které podléhají závazným legislativním úpravám. Shrneme vše podstatné z pohledu účetnictví i zdanění hmotného i nehmotného majetku a soustředíme se na typické chyby, jejichž důsledkem může být zkreslení hospodářského výsledku nebo nesprávně odvedená daň.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Daňová úskalí elektromobility

Jak nejlépe využít podpory elektromobility i v oblasti daňové a neztratit se v labyrintu předpisů.

S rostoucím využitím elektromobility se rychle vyvíjí a mění i oblast jejího zdaňování. Seznámíme vás se současnou právní úpravou a upozorníme vás zejména na nejnovější změny v příslušných zákonech a jejich výkladech, které byly přijaté v posledních měsících. Seminář vás během tří hodin srozumitelně nasměruje ke správné a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci těchto daňových předpisů v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 3. 2023

Více zde

Nahoru