Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Průřez Microsoft 365

Zorientujte se ve 13 aplikacích Microsoft 365 (Office 365) a využívejte je naplno.

Pokud vlastníte licenci Microsoft 365 (dříve Office 365), máte k dispozici obrovské množství aplikací, které spolu komunikují, fungují a jsou tak schopny usnadnit práci a kooperaci celého firemního týmu, zvláště v dnešní době vzdálené online spolupráce. V rámci kurzu pochopíte souvislosti mezi všemi 13 aplikacemi a získané znalosti můžete využít jako odrazový můstek pro další efektivnější využití své licence Microsoft 365.

Místo: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 10. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Microsoft Word: úprava rozsáhlého dokumentu

Word je první volbou, pokud tvoříte rozsáhlejší strukturované dokumenty. Seznamte se s užitečnými vychytávkami pro vaši praxi.

Při tvorbě dokumentů o několika málo stranách není nutné podrobně znát řadu užitečných funkcí, které Word nabízí. Ovšem s rostoucím objemem zapsaných informací je snadné se v nastavení a změnách doslova „utopit“. Poznejte nejdůležitější nastavení a nástroje, pomocí kterých pro vás bude snadné efektivně tvořit či upravovat dokumenty o desítkách či stovkách stran.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Objevte kouzlo kontingenčních tabulek a grafů

Naučte se třídit a analyzovat informace uložené v tabulkách Excelu efektivně.

Kontingenční tabulky a grafy představují jeden z nejmocnějších nástrojů pro účinnou analýzu a třídění velkého množství dat. Stačí mít k dispozici jednu či více databázových tabulek, nastavit několik parametrů a žasnout nad výsledky, které byste jiným způsobem získali výrazně složitější cestou. Seznámíme vás přehledně s možnostmi těchto excelových funkcí.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout

Předejděte sankcím díky přehledu nejnovějších požadavků včetně novely zákona o elektronických komunikacích.

K požadavkům GDPR, které zásadním způsobem změnily vnímání ochrany osobních údajů, přibyly nedávno nové nároky na elektronický marketing a cookies. Nárůst podnětů na prošetření porušení povinností při nakládání s osobními údaji vede ke zvýšení počtu kontrol i finančních sankcí. Obě agendy spadají do kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a my vás připravíme na kontrolu tak, aby proběhla bez komplikací a abyste minimalizovali riziko penalizace.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Google Analytics 4 – webová analytika nově od 1. 7. 2023

Připravte se na revoluci ve webové analytice, kterou přináší Google Analytics 4.

Konec současné verze Google Analytics se blíží. Už od 1. července 2023 budou data o návštěvách proudit pouze do nové verze s názvem Google Analytics 4, která je výrazně odlišná. Ukážeme, jak využít potenciál GA4 a propojit ho s dalšími webovými analytickými nástroji pro lepší pochopení potřeb zákazníků. Poskytneme dostatečný prostor diskusi a vašim dotazům, vše také doplníme řadou návodů i praktických příkladů.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 2. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 3. 2023

Více zde

Nahoru