Všechny vzdělávací akce - Seminaria

Menu

Online kurz

Reporting a controlling pro inteligentní firmu

Co nezměříte, nemůžete ani efektivně řídit pro splnění cíle. Nechte se inspirovat vedoucím katedry manažerského účetnictví VŠE jak na to.

Šestitýdenní vzdělávací program je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují finanční situaci a výkonnost firmy nebo svěřeného úseku. Přitom, a to je nejdůležitější, chtějí nejen dobře porozumět obsahu reportovaných informací, ale také na jejich základě inteligentně řídit a správně se rozhodovat. Ve velmi krátké době zvládnete tuto náročnou disciplínu díky ideální kombinaci online seminářů a distančního studia.

Místo: Online

Termín: 9. 12. 2022 - 27. 1. 2023

Více zde

Online seminář

Nové dotační příležitosti pro firmy v roce 2023

Nenechte si ujít finanční prostředky z nových dotačních programů, které jsou k dispozici právě teď.

I v roce 2023 můžete k finančnímu pokrytí rozvoje vašich podnikatelských aktivit využít prostředky z dotačních programů nového období. Jedná se v první řadě o velmi aktuální úspory energií, ale zajímavé příležitosti nabízí nový OP TAK také k pokrytí nákladů na digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Získejte přehled o nových možnostech i doporučení na míru vašim potřebám.

Místo: Online

Termín: Středa, 8. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Jak žádat o náhradu škody při pochybení finančního úřadu

V jakých případech a jakým způsobem požadovat odškodnění za pochybení nebo nezákonný postup finančního úřadu.

Kroky finančního úřadu směrem k daňovému subjektu mohou být v některých případech chybné či dokonce nezákonné. Daňovému subjektu tak mohou způsobit i značné škody. Neoprávněnému jednání finančního úřadu se postižený daňový subjekt může účinně bránit a získat finanční kompenzaci nebo náhradu. Na semináři zjistíte, která pochybení finančních úřadů jsou nejčastější, jaké nároky v takové situaci jako daňový subjekt máte a jakým způsobem se těchto nároků domoci.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Aktuality DPH pro rok 2023

Shrnutí aktuálních legislativních úprav DPH a novinky pro letošní rok.

Nový rok přináší – jako obvykle – řadu legislativních změn a nepřekvapivě i novelu zákona o DPH pro rok 2023. Nabízíme vám rekapitulaci posledních významných úprav a přehled plánovaných změn, jejichž praktický dopad si ukážeme na řadě názorných příkladů.

Místo: Online

Termín: Pondělí, 13. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Nákup energií – jak se orientovat v cenách

Praktická doporučení strategií pro váš nákup energií v turbulentní době.

Už více než dva roky se trh energií pod náporem vnějších okolností prudce mění. Co s tím, pokud vám právě skončila fixace? Uzavírat nové smlouvy i za nevýhodných podmínek z obavy dalšího nárůstu cen elektřiny a plynu? Nebo vsadit na spotové ceny a kalkulovat na pokles? Udělat správné rozhodnutí není snadné. Nabízíme vám praktická doporučení, na co se při hledání nových dodavatelů nebo možností úspor zaměřit, abyste omezili rizika a vyhnuli se „energošmejdům“.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 16. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Jednatelem firmy pro začínající

To nejdůležitější z práva, daní a účetnictví, co jako jednatel potřebujete vědět pro úspěšné výkon své funkce.

Odpovědnost jednatele společnosti je rozsáhlá a začínající jednatelé si při přebírání této funkce často nebývají vědomi všech právních a ekonomických rizik a důsledků. Kurz přináší komplexní pohled na postavení jednatele ve společnosti a jeho práva, povinnosti a odpovědnosti při výkonu funkce. V průběhu kurzu nahlédneme i do účetních výkazů a poradíme, na co si dát pozor při uzavírání smluv za společnost a při schvalování účetních závěrek.

Místo: Online

Termín: 23. 2. 2023 - 30. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Valné hromady a rozdělování zisku

Řádně provedená valná hromada je stavebním kamenem každé společnosti, správné rozdělení zisku pak základní motivací společníků.

Rok 2022 přinesl v oblasti práva obchodních korporací významné změny, které mají vliv na realizaci valných hromad i na rozhodování při nakládání se ziskem společnosti. Projdeme související legislativní požadavky s důrazem na aktuální změny. Znalost zákonných podmínek se vyplatí, sankce za porušení jsou přísné.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 2. 2023

Více zde

Online seminář

Jak správně nastavit provizní systém pro obchodníky

Provize jako nástroj podpory motivace a stability vašeho obchodního týmu.

Odměňování obchodníků je vždy náročnou disciplínou. Provizní systém, který bude motivovat k prodeji a bude zároveň stabilizovat obchodní tým, je kritickou součástí vedení obchodníků. Stejně jako nastavení transparentních a objektivních cílů a jejich vyhodnocování. Ukážeme vám, jak nastavit systém odměňování tak, aby vaši obchodníci byli skutečně motivováni a vykazovali žádoucí výsledky.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 23. 2. 2023

Více zde

Online kurz

Pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty

To nejpodstatnější ze zákoníku práce pro mzdovou a personální praxi včetně aktuálně připravovaných novelizačních změn.

Znalost zákoníku práce je pro správné vedení mzdové a personální agendy zásadní. Do výpočtů mezd a další pracovněprávní agendy nedávno vstoupila další rozsáhlá novela zákoníku práce s celou řadou ustanovení.  V rámci kurzu vás provedeme jednotlivými dotčenými oblastmi a prakticky procvičíme všechny výpočty, které se týkají mzdové oblasti.

Místo: Online

Termín: 27. 2. 2023 - 3. 4. 2023

Více zde

Online kurz

Ekonomika výrobního provozu

Principy ekonomického fungování výrobního podniku přehledně a srozumitelně.

Ekonomické principy ve výrobních provozech mají svá specifika. Navíc často existují bariéry neporozumění mezi ekonomickým úsekem na straně jedné a výrobně-technickým vedením firmy na straně druhé. Během kurzu se srozumitelnou formou seznámíte s principy finančního řízení výrobního podniku, klíčovými manažerskými nástroji a informačními zdroji, které lze použít pro analyzování a zvyšování ekonomické efektivity výrobních procesů.

Místo: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 18. 4. 2023

Více zde

Online seminář

Inflační doložka ve smlouvě – jak ji správně použít

V nepředvídatelné době slouží inflační doložka jako neocenitelný pomocník při ochraně hodnot – naučte se ji používat správně.

Inflační doložka se využívá jako jeden z institutů k zajištění hodnoty poskytovaného plnění. Často se lze setkat s jejím užitím v nájemní smlouvě, ale tím se ani zdaleka nevyčerpává. Při přípravě inflační doložky se vyplatí dobře určit, jaký má mít efekt, a podle toho inflační doložku řádně připravit. Neplatné inflační doložky nejsou výjimkou. Na semináři si ujasníte, v jakých případech vám inflační doložka významně pomůže a jak ji správně naformulovat.

Místo: Online

Termín: Úterý, 7. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Jak správně účtovat a zdanit majetek

Vše pro legislativně správné a finančně odpovědné zacházení s majetkem v soukromém sektoru.

Životní cyklus hmotného i nehmotného majetku ve firmě je provázen řadou účetních operací, které podléhají závazným legislativním úpravám. Shrneme vše podstatné z pohledu účetnictví i zdanění hmotného i nehmotného majetku a soustředíme se na typické chyby, jejichž důsledkem může být zkreslení hospodářského výsledku nebo nesprávně odvedená daň.  

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Daňová úskalí elektromobility

Jak nejlépe využít podpory elektromobility i v oblasti daňové a neztratit se v labyrintu předpisů.

S rostoucím využitím elektromobility se rychle vyvíjí a mění i oblast jejího zdaňování. Seznámíme vás se současnou právní úpravou a upozorníme vás zejména na nejnovější změny v příslušných zákonech a jejich výkladech, které byly přijaté v posledních měsících. Seminář vás během tří hodin srozumitelně nasměruje ke správné a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci těchto daňových předpisů v praxi.

Místo: Online

Termín: Čtvrtek, 9. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Specifika smluv na IT projekty

Vyhněte se chybám a finančním rizikům při uzavírání smluv na nákup softwaru, licencování, cloud služby a servisní podporu.

Zavádíte nový informační systém, nové CRM nebo vstupujete do cloudu? Je dobré vědět, že smluvní a finanční rizika jsou vysoká. IT dodavatelé mají nejen obsáhlé know-how, ale také jednostranné verze smluv, které vám předloží k podpisu. Seznamte se s pravidly a strukturou těchto smluv a vyhněte se při jejich uzavírání chybám, které se mohou nepříjemně a často nevratně prodražit.

Místo: Online

Termín: Úterý, 14. 3. 2023

Více zde

Online seminář

Výkaz cash flow a jeho nástrahy z účetního hlediska

Peněžní toky, jejich struktura a správné vykazování i řízení z účetního pohledu.  

Peněžní toky neboli cash flow jsou nedílnou součástí účetní agendy. Nesete odpovědnost za jejich správné zobrazení v účetnictví, ale často jste přímo či nepřímo zapojeni i do jejich řízení. Zaměříme se praktickým způsobem nejen na kategorie peněžních příjmů a výdajů, ale i na vysvětlení podstaty a významu výkazu cash flow. Vše prakticky aplikujeme v návodné případové studii.  

Místo: Online

Termín: Středa, 15. 3. 2023

Více zde

Nahoru